źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Dr Irena Ożóg jest ministrem ds. prawa podatkowego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, Marek Goliszewski – prezes BCC, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Kancelarii Ożóg i Wspólnicy: Marek Szczepanik, Michał Borowski, Piotr Standera, Mariusz Kołacki. W trakcie konferencji omawiano następujące zagadnienia:

Zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2014

1. Podatek od towarów i usług

  • Zmienione terminy wystawiania faktur VAT. Aktualnie faktury należy wystawiać nie później niż 7 dnia, od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od 1 stycznia 2014 r. co do zasady faktury będą musiały być wystawiane nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Faktury nie będą jednak mogły być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (z określonymi wyjątkami).
  • Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas co do zasady obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wystawienia faktury. Od 2014 r. co do zasady obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.
  • Nowe zasady odliczania VAT naliczonego. Przedsiębiorca, który będzie chciał odliczyć VAT, będzie musiał się dowiedzieć, kiedy powstał obowiązek podatkowy u kontrahenta. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabywanych lub importowanych towarów i usług powstał u kontrahenta obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

2. Podatek dochodowy – optymalizacja podatkowa

Nowe zasady w zakresie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Spółki te zostały objęte opodatkowaniem CIT. Przepisy przejściowe wprowadzające zamiany w powyższym zakresie pozwalają jednak na osiągnięcie korzyści podatkowych jeszcze w 2014 r., jeżeli w projektach optymalizacyjnych zostaną wykorzystane spółki komandytowo-akcyjne o przedłużonym roku podatkowym.

Zapowiadane zmiany, które nie wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.

1. Podatek od spadków i darowizn

  • Nie nastąpi likwidacja progresywnych skal podatkowych i obniżenie stawek podatku od spadków i darowizn do stawek 1% (dla pierwszej grupy podatkowej), 2% (dla drugiej grupy podatkowej) i 3% (dla trzeciej grupy podatkowej).
  • Nie nastąpi ograniczenie zwolnienia w podatku od spadków i darowizn dla najbliższych członków rodziny do kwoty 1 mln zł.

2. Regulacja w zakresie podatków dochodowych

  • Ustawodawca nie wprowadzi od 1 stycznia 2014 r. zmian dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji, czy opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
  • Nie zostaną wdrożone zmiany w zakresie cen transferowych polegające na objęciu obowiązkiem przygotowania dokumentacji cen transferowych: umów spółek osobowych, czy transakcji z zagranicznym zakładem polskiego podatnika oraz zakładem podatnika zagranicznego w Polsce.

3. Regulacja w zakresie klauzuli obejścia prawa

Propozycje zmian w ordynacji podatkowej, spośród których nowością miała być m.in. generalna klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, nie zostały jeszcze opracowane w formie projektu ustawy (na dzień dzisiejszy powstały jedynie założenia projektu).

W związku ze zmianą na stanowisku ministra finansów i zapowiedzią nowego ministra co do potrzeby opracowania kodeksu podatkowego, losy założeń zmian ordynacji podatkowej są niepewne.

4. Odliczanie VAT z tytułu nabycia samochodów osobowych i paliwa

Zgodnie z planami ministerstwa finansów od nowego roku miał zostać wprowadzony nowy limit odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych w wysokości 50% kwoty podatku określonej w fakturze (obecnie wynosi on 60%, nie więcej jednak niż 6 000 zł). Częściowe ograniczenie – do wysokości 50% – prawa do odliczenia podatku VAT objęłoby także zakup paliwa do samochodów objętych derogacją oraz innych wydatków eksploatacyjnych (naprawa i konserwacja pojazdów, wydatki na dostawy lub usługi związane z pojazdami i ich wykorzystywaniem). Wdrożenie tej zmiany jest uzależnione od decyzji derogacyjnej komisji europejskiej. Nie wydaje się aby było to możliwe od stycznia 2014 r.