źródło: www.flickr.com źródło: www.flickr.com

Dostawcy będą zobowiązani podawać cenę za sms lub za całe połączenie w kwocie brutto (wcześniej należało podać cenę netto i brutto). W przypadku, gdy usługa ma charakter subskrypcji, jej dostawca będzie dodatkowo zobowiązany podać w sposób przejrzysty i czytelny informację o zasadach korzystania z serwisu. W przypadku, gdy informacja będzie miała charakter graficzny, tło informacji nie może utrudniać lub uniemożliwiać zapoznania się z ceną tej usługi. Dodatkowym ułatwieniem dla klientów ma być również możliwość dokonania skutecznej i natychmiastowej rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie, w sposób prosty i wolny od opłat.

– Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, zapewnią większą ochronę korzystającym z konkursów sms, płatnych serwisów telefonicznych, czy głosowań. Jednocześnie te zmiany spowodują wzrost obowiązków po stronie dostawców takich usług i firm telekomunikacyjnych, dla których dostosowanie się do nowych przepisów może być skomplikowane od strony technicznej – mówi Agnieszka Besiekierska z kancelarii CMS Cameron McKenna, specjalizująca się w prawie telekomunikacyjnym.

Zgodnie z ustawą, w przypadku połączeń telefonicznych, przed rozpoczęciem naliczania opłat, dostawca będzie musiał podać informację o cenie za usługę. Jeżeli w trakcie połączenia zmianie ulegnie wysokość opłaty, firma będzie musiała poinformować użytkownika (np. serwisów randkowych) o fakcie zmiany z 10 sekundowym wyprzedzeniem.

W przypadku przekroczenia określonego progu kwotowego, firma telekomunikacyjna będzie miała obowiązek założenia automatycznej blokady wykonywania połączeń na numery o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów. Senat wprowadził do ustawy poprawkę, która zobowiązuje firmy do oferowania abonentom trzech progów kwotowych, wynoszących 35, 100 i 200 złotych. Dodatkowo, ustawa umożliwi klientom określenie maksymalnej ceny pojedynczego połączenia na usługi płatne. W sytuacji, gdy połączenie przekroczy wskazany limit, usługa zostanie przerwana.