Content Of Business Plan Writing Love And Friendship Emily Bronte Essay Examples Psychology Research Paper Examples L2 Evaluation Essay Descriptive Writing Prompts 2nd Grade

Zanim wyślesz fakturę elektronicznie…

przez Natalia Szkwir

Nie trzeba jej drukować, niepotrzebny jest kurier ani tradycyjne usługi poczty, wystarczy wystawić i wysłać e-mailem. Miesięczne koszty drukowania i wysyłania faktur wystawionych w formie papierowej są niebagatelne jeśli przyjmiemy, że firma musi wystawić np. 100 takich dokumentów.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Dostarczenie ich w formie elektronicznej to dla przedsiębiorstw nie tylko oszczędność pieniędzy, ale również czasu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów faktury mogą być przesyłane i udostępniane w dowolnym formacie elektronicznym. Konieczna jest jednak wcześniejsza akceptacja tego sposobu przesyłania dokumentów przez odbiorcę.

Oszczędność dla kieszeni i miejsca

Agnieszka Koperska
Agnieszka Koperska

Wystawca nie ma obowiązku drukować faktury, musi natomiast ją przesłać
do odbiorcy, który będzie mógł zarchiwizować ją w niezmienionej postaci. Przekłada się to nie tylko na zmniejszenie kosztów, ale również na oszczędność powierzchni potrzebnej do archiwizacji. – Należy jednak pamiętać, że wystawiane i przesyłane elektronicznie faktury muszą spełniać określone kryteria. Nie uległy bowiem zmianie wymogi dotyczące tego, jak powinna wyglądać i jakie informacje powinna zawierać faktura VAT – mówi Agnieszka Koperska, menedżer w Baker Tilly Poland. Zgodnie z wymogami art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 116 ust. 2 ustawy o VAT za pomocą faktury wystawca dokumentuje transakcję sprzedaży a odbiorca może odliczyć VAT naliczony.

Niezbędna akceptacja

Każdy odbiorca musi potwierdzić chęć otrzymywania dokumentów w tej formie. Zgodę można przesłać na piśmie lub elektronicznie i jest ona ważna do odwołania. Poza informacją, że faktury są kopią oryginalnego dokumentu powinny być tożsame z oryginałem. Jeśli odbiorca nie dysponuje urządzeniami do odbioru
i archiwizacji faktur elektronicznych, kontrahent powinien wystawiać je w formie papierowej – i również w tej formie zachować jej kopię. Decyzja o rezygnacji
z otrzymywania e-faktur także musi być potwierdzona pisemnie lub elektronicznie. Wystawca traci wówczas prawo do przesyłania odbiorcy faktur w tej formie od daty uzgodnionej przez strony. Jednak nie później niż 30 dni po cofnięciu akceptacji
lub od dnia następującego po dniu otrzymania przez dostawcę informacji o cofnięciu akceptacji.

Mogą Cię również zainteresować