źródło: www.flickr.com źródło: www.flickr.com

Kamera firmy Mobotix stanęła na sąsiadującej z Mount Everest górze Kala Patthar, na wysokości 5643 m. Tym samym stała się ona najwyżej zainstalowaną kamerą na świecie, bijąc dotychczasowy rekord należący do najwyższej góry Ameryki Południowej – Aconcagua.

Kala Patthar została wybrana nieprzypadkowo. Z góry tej rozciąga się wspaniały widok na zachodnią ścianę największego wzniesienia na Ziemi. Również sama kamera musiała zostać skonstruowana tak, by wytrzymać usytuowanie w bardzo niskich temperaturach spadających znacznie poniżej minus 30 stopni Celsjusza oraz przetrwać największe wichury. Energia do jej zasilania pochodzi z paneli słonecznych. Transmisję na żywo pokazującą Mount Everest można zobaczyć pod adresem: www.evk2cnr.org.