źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

Wśród nowo powstałych wirusów, największą grupę stanowiły tzw. trojany. Objęły one 70% zagrożeń, za nimi znalazły się wirusy (16%) oraz robaki (11,6%). Dane zarejestrowane przez internetowy skaner Panda ActiveScan pokazują, że trojany były odpowiedzialne za 69% wszystkich infekcji. Kolejne miejsca ponownie zajęły wirusy (około 10%) i robaki (8,53%). Adware, stanowiący jedynie 2,58% wszystkich nowych zagrożeń był odpowiedzialny za prawie 9% wszystkich infekcji, co wskazuje na znaczący wysiłek, jaki twórcy zagrożeń wkładają w promowanie złośliwych kodów tego typu.

W rankingu 20 krajów o największej liczbie infekcji po raz kolejny dominują Chiny, Tajlandia i Tajwan. Według danych PandaLabs państwa o najmniejszym wskaźniku infekcji to Szwecja, Szwajcaria i Norwegia. Polska w II kwartale bieżącego roku zajęła 10 miejsce w zestawieniu. Z całym raportem kwartalnym można zapoznać się na stronie www.pandasecurity.com.