W spotkaniu wzięło udział ok. 130 osób, a wszystko działo się w hotelu Mazurkas. Pierwszy dzień (sobota) to seria kilku świetnych prelekcji zaprezentowanych przez menedżerów współpracujących na co dzień z EFG, przemawiał również prezes firmy Marcin Kuźniar. Wieczorem wziąłem udział w uroczystej kolacji wigilijnej, która przebiegła w atmosferze opłatkowo-kolędowej. Drugiego dnia (niedziela) specjalnie dla EFG wykładał mistrz network marketingu – Piotr Zarzycki, założyciel i dyrektor Instytutu Edukacji MLM oraz członek elitarnego Klubu TOP Liderów MLM. Oto krótki reportaż: