Nauka o użyteczności (usability) zbiera i analizuje zarówno inicjatywy ekspertów, jak i oczekiwania użytkowników internetu. Społeczeństwo ulega ciągłym przemianom. Wiąże się to z coraz większą siłą oddziaływania na bliższe i dalsze otoczenie niż jeszcze kilka lat temu. Przykładowo, każda decyzja polityczna może wiązać się z silną reakcją społeczeństwa, z którą politycy muszą się liczyć. Coraz bardziej popularne staje się dziennikarstwo obywatelskie – nie jesteśmy już jedynie odbiorcami treści, a coraz częściej jej kreatorami. Przykładów świadczących o nieustającym rozwoju technologii i jej wpływie można wymieniać bez końca. Steve Jobs, tworząc iPhone sprawił, że telefony komórkowe stały się bardziej multimedialne. Korzystanie z tych urządzeń nie ogranicza się już tylko do wykonywania połączeń – telefon stanowi w wielu przypadkach podstawowe narzędzie komunikacji niewerbalnej na wielu płaszczyznach. Obecnie trudno wyobrazić sobie pracę bez korzystania z poczty elektronicznej, a przecież jeszcze 20 lat temu nie było o tym w ogóle mowy. Innym przykładem jest możliwość korzystania z kart płatniczych, co stanowi olbrzymi krok na drodze do wprowadzenia całkowitej wymiany bezgotówkowej.

Projektanci stron www, mając na uwadze postępujące zmiany, w różny sposób próbują wpłynąć na nasze zachowanie. Przykładem może być brak przycisku „dislike” na Facebooku. Serwis ten konsekwentnie zachęca ludzi do pozytywnych zachowań i pozytywnego zaangażowania. Innym przykładem jest edukacyjna akcja serwisu Pajacyk.pl, która przyniosi wymierne korzyści w postaci pomocy najbardziej potrzebującym, zwiększając tym samym zrozumienie istoty problemu.

Projektowanie dla zmiany jest dużym wyzwaniem dla kreatorów serwisów www. Z jednej strony muszą się szybko dostosowywać do postępujących zmian w otoczeniu, w którym wszelkie nowości w ciągu kilku miesięcy przechodzą do historii, z drugiej zaś – podlegać ciągłemu kształceniu z zakresu nowych technologii.

Tematykę oddziaływania społeczności i technologii w kontekście użyteczności stron internetowych podejmą uczestnicy konferencji World Usability Day, organizowanej 17 listopada br. we Wrocławiu. Podczas World Usability Day zaproszeni prelegenci z Polski i zagranicy będą rozmawiać o świadomym i odpowiedzialnym projektowaniu oraz uwzględnianiu w tym zakresie zmian technologicznych, których jesteśmy obserwatorami. Więcej na temat konferencji na www.wud2011.pl . „Network Magazyn” objął to przedsięwzięcie patronatem medialnym.