Redakcja „Network Magazynu” wraz z Klubem TOP Liderów MLM 12 grudnia 2012 roku odwiedziła w ramach projektu „Biznes MLM jako alternatywny sposób zarabiania na studiach” Uniwersytet Zielonogórski. Specjalna konferencja edukacyjno-naukowa odbyła się tam w budynku A-16 Aula C w godzinach od 13:00 do 17:00.

Wykładowcy

Swoje prelekcje na temat możliwości, które daje wszystkim poszukującym nowoczesnych metod zarobkowania, zaprezentowali: Maciej Maciejewski – red. nacz. „Network Magazynu” („MLM. Biznes XXI wieku”), Alina Warzecha – doktor nauk ekonomicznych, dziekan wydziału nauk ekonomicznych w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. („Multi Level Marketing w gospodarce rynkowej”) oraz Paweł Borecki – członek elitarnego Klubu TOP Liderów MLM, laureat prestiżowej nagrody konkursu Polish National Sales Awards w kategorii „Menedżer Branży MLM” („Jakim pojazdem chcesz przejechać przez swoje życie?”).

Organizatorzy

Za całe zamieszanie odpowiadał jedyny w Polsce, niezależny periodyk o branży sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy – „Network Magazyn”, Klub TOP Liderów MLM oraz Wojciech Piwowarczyk i Bartosz Sudorowski (prezydent) z Europejskiego Forum Studentów AEGEE Zielona Góra.

Patroni

Patronat honorowy nad projektem objęli: prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. zw. Wojciech Strzyżewski, rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach – dr Tadeusz Dziekan, kanclerz Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club/prezes zarządu Targów Kielce – Andrzej Mochoń, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Studenckie Forum Business Centre Club. Patroni medialni: „Network Magazyn”, Lexedu.pl, Students.pl, Akademickie Radio Index 96 FM. Opieka nad kreacją materiałów promocyjnych: Grupa Kreatywna Vivacity (www.vivacity.com.pl).

Jak to się zaczęło?

Przypomnijmy, że projekt zatytułowany „Biznes MLM jako alternatywny sposób zarabiania na studiach” to seria konferencji edukacyjno-naukowych, zainicjowana przez Klub TOP Liderów MLM oraz Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Jak to wszystko powstało? Mówi pomysłodawca i człowiek, który zajmuje się kwestią organizacyjną całego przedsięwzięcia, Michał Barański: – Projekt miał swoje narodziny 4 października 2011 roku, kiedy jako przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach podpisałem umowę o stałej współpracy z „Network Magazynem” i Klubem TOP Liderów MLM. Bardzo dla mnie ważną kwestią w tym projekcie jest sprawa związana nie tylko z przekazaniem młodym ludziom rzetelnych informacji o możliwościach, jakie daje biznes MLM i edukacja finansowa, ale również przekazanie tych wiadomości dalej na zewnątrz, do społeczeństwa. Dlatego mocno skupiam się na pozyskaniu patronów medialnych, takich jak prasa, radio i telewizja.