źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Podejście nauczycieli do wykorzystania internetu zmienia się diametralnie – obecnie większość zdaje sobie sprawę z możliwości pomocy sieci w procesie edukacyjnym – a ponad ¼ odbyła specjalne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w internecie.

Aż 92% ankietowanych uważa, że rodzice za mało uwagi poświęcają tematyce bezpieczeństwa ich dzieci w internecie. Co ciekawe, 77% nauczycieli zauważa konieczność wpisania tematyki bezpiecznego internetu do sylabusa. 38% nauczycieli podkreśla, że wiedza rodziców o zagrożeniach jest niewystarczająca. Co ciekawe – aż 64% dostrzega potrzebę wykorzystania możliwości internetu w metodach nauczania.