Cover Letter Help Sample Uk Fusion Of The Worlds Summary Sample Statement Of Purpose Mba Essay Rizal Life And Works Chapter 21 Summary Comparing Essays Structure Osteopathy Research Papers

Szansa na poprawę stanu polskich dróg?

przez Magdalena Han

Rozpoczęła się odwilż, a wraz z nią tradycyjne już narzekanie na stan polskich dróg. Dopóki aura nie ustabilizuje się, drogowcy będą naprawiać powierzchnie tylko doraźnie.

źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Gruntowne naprawy dróg ruszą dopiero za jakiś czas, gdy wznowią działalność wytwórnie asfaltu. Obowiązek dbania o drogi należy w znacznej mierze do samorządów, jednakże remonty są drogie, a samorządowe kasy puste. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Samorządów nie stać na remont dróg

Obowiązujące przepisy limitują wydatki samorządów i nie pozwalają na dalsze zwiększanie kwot na utrzymanie i remonty dróg. Skończyły się wpływy pochodzące z dotacji unijnych, a kredyty zaciągnięte na potrzeby wniesienia wkładu własnego ograniczają zdolność do zaciągania kolejnych. Również długa zima i konieczność dbania o bezpieczeństwo na drogach skutecznie opróżniły samorządowe kasy. Większość polskich gmin i miast jest poważnie zadłużona. Skąd w takim razie samorządy mogą brać pieniądze na wykonywanie swoich zadań, by jednocześnie nie przekroczyć limitu dopuszczalnego zadłużenia?

Nadzieja w PPP

W świetle ostatnio wprowadzonych zmian w prawie, najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. – Nowelizacja przewiduje zmianę ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym poprzez dodanie do niej nowego artykułu, zgodnie z którym zobowiązania wynikające z umów PPP nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – mówi dr Rafał Cieślak, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. – Dzięki temu samorządy we współpracy z przedsiębiorcami mają szansę wywiązywać się ze swoich zadań bez zwiększania poziomu zadłużenia. Co prawda czekamy jeszcze na rozporządzenie wykonawcze, niemniej jednak istnieją już podstawy do stosowania w praktyce tego rozwiązania.

O drogi zadba partner prywatny

Podpisanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na budowę, remont i utrzymanie dróg nakłada na przedsiębiorstwo szereg zadań. Należą do nich: remont drogi, konserwacja, roboty porządkowe oraz inne działania techniczne zapewniające bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego, w tym właśnie usuwanie powstałych po zimie dziur w nawierzchni. Partner prywatny powinien także wykonywać wszelkie pomniejsze czynności związane z utrzymaniem drogi, czyli m.in.: zachowanie czystości jezdni, koszenie trawy, odśnieżanie, dbanie o stan chodników i barier. Ponieważ zobowiązanie finansowe z umowy o PPP nie musi być traktowane jak kredyt, samorząd nie zadłuży się jak w przypadku tradycyjnych inwestycji, a partner prywatny uzyska regularne środki na pokrycie poniesionych kosztów własnych oraz spłatę kredytów zaciągniętych w celu realizacji przedsięwzięcia.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wesprze budowę dróg w formule PPP

W dotychczasowej praktyce drogowej PPP było wykorzystywane tylko przy budowie autostrad. Z jednym wyjątkiem (gmina Ustka) nie powstał żaden samorządowy projekt inwestycji drogowych w formule PPP. Sytuacja ta ma jednak szansę wkrótce się zmienić. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce bowiem objąć kompleksowym wsparciem wybrany pilotażowy projekt budowy drogi w formule PPP, który będzie wzorem dla innych samorządów i pokaże im zalety tego rozwiązania a jest ich wiele.

– Wykorzystanie formuły PPP przy przebudowie i utrzymaniu dróg jest korzystne z wielu powodów. Z zagranicznych doświadczeń wynika, że eksploatacja dróg przez przedsiębiorców prywatnych jest po prostu tańsza – uważa dr Rafał Cieślak. – Również czas modernizacji dróg ulega znacznemu skróceniu. Jednocześnie warto zauważyć, że partner prywatny zapewnia wyższe standardy utrzymania drogi, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo kierowców i pozostałych użytkowników drogi, co dla nas wszystkich ma z pewnością niebagatelne znaczenie.

Mogą Cię również zainteresować