źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

W ramach przeprowadzonych badań przepytanych zostało 303 przedstawicieli kadry zarządzającej o procedury awansu. Pomimo, iż w każdej z firm stosowano zobiektywizowane kryteria promocji, aż 84% z nich odczuło faworyzację w swojej organizacji. Co ciekawe, ci sami menadżerowie uważają, że faworyzowanie prowadzi do podejmowania błędnych decyzji z punktu widzenia firmy i jej strategii – podpisuje się pod tym 83% badanych. Na pytanie czy sami bywali nieobiektywni w swoich ocenach, zaledwie 23% powiedziało, że tak, choć część uznała, że to „stare dzieje”, a jedynie 9% przyznało się do faworyzowania również w ostatnich miesiącach swojej pracy.

Obiektywne cechy, które oceniają seniorzy przy rozważaniu awansu to: umiejętności kierownicze, historia sukcesów w firmie oraz umiejętności zawodowe. Jednak dlaczego faworyzuje się jednego pracownika i przedkłada go nad innych, seniorzy nie potrafią wyjaśnić.