Aukcja oraz połączona z nią wystawa prac plastycznych to efekt współpracy fundacji z Henrykiem Bzdokiem, Michałem Minorem i Piotrem Kossakowskim – artystami, którzy maja już swój dorobek, a teraz chcą wspierać tych na początku drogi twórczej. – Wystawy prac to jeden z dowodów uznania dla twórczej pracy artysty. To okazja do pokazania tworzonych dzieł szerszej grupie odbiorców, ale i nawiązywania kontaktów i integracji środowiska twórców. Dlatego z radością podejmujemy współpracę z Fundacją Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego – podkreślają zgodnie śląscy artyści.

Wernisaż wystawy pt. „Spirit of Modern Art/Współczesne Doświadczenie Sztuki” odbędzie się już 30 września o godz. 18.00 w Hotelu Katowice przy ul. Korfantego 9. Eksponowane będą unikatowe prace śląskich artystów. W sumie blisko 80 dzieł sztuki – młodych twórców oraz już tych uznanych. Wśród nich m.in. Michał Minor (laureat wielu nagród, uczestnik ponad 100 wystaw w kraju i za granicą, wykładowca ASP Katowice), Henryk Bzdok (ceniony artysta w kraju i za granicą, wieloletni prezes, a obecnie wiceprezes Związku Artystów Plastyków Regionu Śląsk) oraz Piotr Kossakowski (artysta o nieprzeciętnej wizji rzeczywistości).

Zwieńczeniem wystawy będzie aukcja dzieł sztuki, która odbędzie się w Hotelu Katowice w sobotę 5 października, początek o godz. 18.00. Całkowity dochód przeznaczony zostanie na działalność statutową Fundacji Młodzi Twórcy, czyli na wsparcie młodych talentów artystycznych m.in. poprzez stypendia i nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez fundację. Aukcję poprowadzi prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz (prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), która znana jest ze wsparcia jakiego udziela wielu młodym twórcom z różnych dziedzin.

Wystawa prac plastycznych i aukcja dzieł sztuki to pierwsze tego typu działanie Fundacji Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego. – Ale z pewnością nie ostatniezapowiada dr Anna Dobrowolska, prezes fundacji. – Naszym celem statutowym jest wspieranie ambitnych młodych twórców. Cieszę się, że potrzebę niesienia im pomocy dostrzegają nasi śląscy artyści, którzy chętnie podejmują współpracę z nami, inicjują rozmaite wydarzenia i aktywnie nas wspierają w ich organizacji – dodaje prezes Dobrowolska.

Jak podkreślają organizatorzy, w wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy, którym bliska jest kultura i twórczość młodych artystów. – Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników i koneserów sztuki do odwiedzenia wystawy pt. „Spirit of Modern Art/Współczesne Doświadczenie Sztuki” oraz udziału w aukcji charytatywnej. To wyjątkowa okazja do nabycia naprawdę unikatowych prac, za całkiem przyzwoite pieniądze, bo niektóre licytacje będą startować nawet od 100 zł – zachęca dr Anna Dobrowolska.

Katowicka Fundacja Młodzi Twórcy działa od maja 2010 roku, wspiera rozwój intelektualny młodych utalentowanych ludzi, jest organizacją pożytku publicznego. Patronem fundacji jest prof. Piotr Dobrowolski – wieloletni dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor badań i prac naukowych poświęconych współpracy europejskiej, który wspierał naukowe dążenia młodych ludzi. Aby kontynuować jego szlachetne idee wspierania naukowych dążeń młodych ludzi, przyjaciele i rodzina śp. zmarłego prof. Piotra Dobrowolskiego założyli Fundację Młodzi Twórcy. Zamierzeniem fundacji jest też pomoc w realizacji istniejącego już Konkursu o Nagrodę im. Prof. Piotra Dobrowolskiego za najlepszy doktorat z zakresu niemcoznawstwa, który to konkurs został ustanowiony w 2007 roku przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Więcej informacji: www.fmt.org.pl