źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Wielkie plany

Najczęściej komentowane były dwie propozycje zmian. Pierwsza z nich to klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Warto zauważyć, że podobne rozwiązanie funkcjonowało już w Polsce i zostało derogowane w 2004 roku z powodu niekonstytucyjności. Drugą kontrowersją była zmiana dotycząca interpretacji indywidualnych, wprowadzająca m.in możliwość odmowy takiej interpretacji w sytuacji, gdy całokształt zdarzeń wskazuje na zamiar uniknięcia opodatkowania.

Jak jednak podejrzewano Ordynacja podatkowa w styczniu nie przeszła wielkiej metamorfozy. – Tak duże modyfikacje nie są możliwe z punktu widzenia legislacyjnego w tak krótkim czasie. W lipcu zakończyły się bowiem dopiero konsultacje międzyresortowe w sprawie projektu. Spośród 300 poprawek zgłoszonych zarówno przez inne resorty jak i partnerów społecznych, co prawda tylko trzy spotkały się z uznaniem ministerstwa finansów, co nie zmienia faktu, że aktualizacje nie zostały wprowadzone. Przedsiębiorcy, którzy w ostatnich miesiącach 2013 roku starali się przygotować na zmiany mające nastąpić i pilnie śledzili wszelkie doniesienia na ten temat, robili to niepotrzebnie. Nie oznacza, to że Ordynacja podatkowa zostanie w takim wymiarze w jakim jest teraz na stałe. Proponowane aktualizacje z pewnością zostaną wprowadzone, ale w dłuższym okresie czasu i raczej dopiero w drugim półroczu 2014 roku – mówi Anna Prymakowska, specjalista ds. finansów i księgowości w firmie Ekoconsultant.

Co nowego?

Zmiany, które zaszły w Ordynacji podatkowej można nazwać raczej porządkowaniem przepisów. Aktualizowane zostały tylko te zapisy, które należało uregulować w związku ze zmianami zachodzącymi w przepisach o podatku dochodowym i podatku VAT, bądź wymuszone zostały postanowieniami Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie od października 2013 do stycznia 2014 aktualizowano 5 zapisów.

  1. Poszerzono możliwość dokonywania płatności podatków lokalnych kartami płatniczymi o wszelkie instrumenty płatnicze.
  2. Wdrożona została dyrektywa Rady UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Rozwiązanie to usprawnia wymianę informacji pomiędzy polską administracją podatkową a jej odpowiednikami w innych krajach Unii Europejskiej.
  3. Na organy podatkowe i celne nałożono obowiązek zawiadamiania dłużnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania.
  4. Poszerzono katalog przesłanek, od zaistnienia których uzależnione jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
  5. Wprowadzono zmiany w kwotach zabezpieczeń i zastawów.