źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Jak poinformowało nas Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej ta instytucja branżowa chce wzmocnić swoje działania na konkretnych portalach internetowych aby lepiej docierać z informacją do społeczeństwa oraz prowadzić dialog z interesariuszami.

– Obecność w mediach społecznościowych jest dla naszych firm członkowskich wyzwaniem a jednocześnie odpowiedzią na potrzeby klientów, które sygnalizują od lat – mówi Mirosław Luboń, dyrektor generalny PSSB. – Naszym obowiązkiem i przywilejem jest zabierać głos w ważnych dla naszych konsumentów i kontrahentów sprawach. Szybko i na bieżąco. Żadna forma dyskursu przy takich uwarunkowaniach nie sprawdzi się lepiej niż kanały komunikacji społecznościowej – dodaje Luboń.

PSSB wierzy, że obecność w social media przysłuży się lepszemu rozumieniu czym sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy jest oraz co oferuje. Stowarzyszenie planuje przedstawiać na czym polega praca w branży oraz dlaczego dokonując zakupów w firmach członkowskich PSSB, konsument jest podwójnie chroniony. Niewątpliwie kanały te posłużą również informowaniu o inicjatywach środowiska, stanowisku wobec planowanych regulacji, a także dadzą możliwość dyskutowania rozwiązań służących rozwojowi branży. Ku satysfakcji sprzedawców i kupujących.

Zobacz więcej:

Facebook: Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

Twitter: Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

LinkedIn: Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej