The Last Samurai 2003 Movie Review Essay On Nutrition In Plants Line Cook Cover Letter Sample Guide Help Mastering Medical Scientific Self Writing How To Start An Essay Compare And Contrast Uss Cv 41 Midway

Przedsiębiorczość rozwiązaniem dla młodych bezrobotnych

przez Anna Polak

Według obliczeń Międzynarodowej Organizacji Pracy rekordowe bezrobocie wśród młodych osób nie spadnie przed 2016 rokiem*. Jako rekomendacje dla rządów MOP wymienia m.in. reformę urzędów pracy, dotowanie wynagrodzeń i szkoleń, ulgi podatkowe dla pracodawców czy pomoc socjalną.

źródło: www.sxc.huźródło: www.sxc.hu

Do tej listy warto dodać rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodych osób. Na koniec 2011 r. stopa bezrobocia wśród młodych ludzi, którzy nie skończyli jeszcze 25 lat, sięgała na całym świecie 12,6%. Liczba młodych osób pozostających bez pracy wynosiła 75 milionów, przy czym bezrobocie wśród młodych na całym świecie rośnie nieprzerwanie od 5 lat. Jednocześnie MOP alarmuje, że młodzi ludzie, którzy znajdują pracę wpadają w pułapkę. Jak można przeczytać w raporcie "wykonywana przez nich praca nie spełnia ich aspiracji i nie daje szans na stałe zatrudnienie, awans i podwyżkę pensji". W tym kontekście interesujące wydaje się zwrócenie uwagi na potrzebę rozwijania przedsiębiorczości wśród młodych osób. 

Należy jednak pamiętać o tym, że aby rozwinąć swój biznes nie wystarczy już tylko dobry pomysł. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie do prowadzenia firmy, znajomość przepisów i procedur oraz pozyskanie niezbędnego finansowania. Dotacje zapewnić mogą Urzędy Pracy czy instytucje Unii Europejskiej, jednak te środki mogą okazać się niewystarczające bądź trudno dostępne. Zatem należy szukać dodatkowych możliwości.

Wielu potencjalnych przedsiębiorców obawia się pozyskiwania zewnętrznego finansowania ze względu na fakt, że nie mają wypracowanej historii kredytowej czy zysku. Banki z reguły udzielają finansowania firmom działającym przynajmniej rok. Alternatywą może być uzyskanie finansowania za pośrednictwem leasingu. Niektóre firmy leasingowe udzielają finansowania na łatwo zbywalne środki trwałe np. auta, firmom działającym na rynku od 6 miesięcy.

– Europejski Fundusz Leasingowy, dzięki poręczeniu z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, nowo powstającym firmom udziela finansowania na samochód osobowy, a wolnym zawodom (prawnikom, osobom prowadzącym biura rachunkowe, doradcom podatkowym, architektom) − dodatkowo na wyposażenie biur i sprzęt IT. Specjaliści z branży medycznej mogą ubiegać się o finansowanie specjalistycznego sprzętu czy wyposażenia gabinetów. Aby je uzyskać, nie muszą zagwarantować wkładu własnego – wystarczy, że przedstawią jasno sprecyzowany pomysł na biznes – mówi Radosław Woźniak, wiceprezes Europejskiego Funduszu Leasingowego. Co ciekawe, EFI udziela EFL gwarancji na pokrycie części ewentualnych strat w razie problemów ze spłatą zobowiązań wynikających z umowy leasingowej.

Mogą Cię również zainteresować