Help With My Technology Personal Statement Iim Indore Wat Topics For Persuasive Essays Customer Service Resume Highlights Examples Pdf Resume Template For Acting Auditions Book Report On Princess Diana Pdf

Projekt NaLegalu i pierwsza konferencja o piramidach

przez Marek Wyrzychowski

Na konferencji „Piramidy finansowe” byliśmy z naszym reporterskim zoomem 27 kwietnia 2017 roku w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Patronem merytorycznym tego mocno edukacyjnego spotkania było ministerstwo finansów, a wszystko zorganizował projekt społeczny NaLegalu.

Nielegalna działalność piramid finansowych jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów polskiej przestrzeni ekonomiczno-społecznej. Żerujące na ludzkiej pazerności, braku podstawowej wiedzy ale przede wszystkim prężnie i nader profesjonalnie „manipulujące” ludzi projekty typu Amber Gold czy FinRoyal, jako „biznesy” tradycyjne, powoli odchodzą do lamusa. Dziś, w dobie internetu, ze względu na obraną formę prawną i styl działania, masową furorę robią programy typu revenue sharing, kryptowaluty ubrane w plan marketingowy, spółdzielnie czy nawet systemy oparte na crowdfundingu. A cały proceder, przede wszystkim ze względu na nieudolność decydentów, niektórych urzędów i ogólnie kompetentnych – wydawać by się mogło – jednostek, rośnie w tempie zastraszającym. Poszkodowanych jest coraz więcej…  

Niestety, często twórcy piramid i ich naganiacze bezpodstawnie reklamują swoją działalność jako biznes MLM, który funkcjonując już na świecie od ok. 70 lat jest systemem zgodnym z prawem, rzetelnym i etycznym, więc cierpi na tym najbardziej. Dlatego nader ważna jest w tym temacie mocna, rzetelna i merytoryczna edukacja. I edukacja. Poza tym edukacja. I jeszcze jedno – edukacja…

To przede wszystkim dlatego zauważyliśmy nowy projekt o nazwie NaLegalu i zdecydowaliśmy się wspierać go z całych sił. Ten o totalnie społecznym charakterze pomysł zainicjowała grupa studentów z różnych miast Polski, bezpośrednio współpracujących ze Studenckim Kołem Naukowym Ekonomicznej Analizy Prawa ze Szkoły Głównej Handlowej.

– Już od okresu nastoletniego nasza ekipa angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, dzięki którym zrozumieliśmy jak ważna jest świadomość finansowa i podstawowa znajomość obowiązującego prawa, która w Polsce, niestety, jest na bardzo niskim poziomie – powiedział nam Wojciech Paprota, jeden z twórców projektu NaLegalu. 

– Jako młodzi ludzie, właśnie wkraczamy na rynek pracy. Zgłasza się do nas wielu naciągaczy i hochsztaplerów, którzy mają nadzieję, że młodych łatwiej zwerbować do „inwestowania” w biznesy nielegalne. Dlatego najpierw sami chcieliśmy się nauczyć rozróżniać przedsięwzięcia dobre od tych oszukańczych, a później pomyśleliśmy, że warto iść z tą wiedzą dalej w świat. Na celownik bierzemy m.in. piramidy finansowe, które stają się w Polsce coraz popularniejsze. Ich uczestnicy angażują się w nie najczęściej nieświadomie lub pod wpływem manipulacji osób trzecich. Naszym celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości finansowej zwłaszcza u młodych Polaków, poprzez kampanię internetową i – być może, szereg konferencji na uczelniach wyższych – dodał Paprota.

Zaproszeni na konferencję prelegenci mówili przede wszystkim o tym, jak działa piramida finansowa i jak można ją rozpoznać. Skupili się również na podstawowych aspektach, które powinny budzić wątpliwości podczas analizowania każdego nowego projektu biznesowego, metodach, które stosują promotorzy piramid finansowych i konsekwencjach prawnych wynikających z tworzenia, promowania i aktywnego uczestniczenia w piramidzie finansowej.

Niezmiernie dokładną historię piramid finansowych na świecie przedstawił nam bezapelacyjny autorytet w tej dziedzinie – prof. dr hab. Piotr Masiukiewicz – prezes zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Prakseologii, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i autor arcyciekawej książki „Piramidy Finansowe”. Profesor zwrócił szczególną uwagę na szeroko rozumiany kontekst ekonomiczno-finansowy problemów związanych z piramidami finansowymi. Maciej Maciejewski – redaktor naczelny „Network Magazynu”, jedynego w Polsce, niezależnego pisma o sektorze sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy, wytłumaczył wszystkim jakie są najważniejsze różnice pomiędzy dającym ludziom świetne możliwości systemem MLM a nielegalnymi piramidami finansowymi. Pokazał również, na konkretnych przykładach, jak bardzo łatwo można dziś piramidę rozpoznać i na co zwrócić w danej ofercie uwagę, aby zapaliła nam się w głowie czerwona, ostrzegawcza lampka.

Kolejnym prelegentem była Joanna Banach – pierwszy specjalista departamentu prawnego w Komisji Nadzoru Finansowego. KNF to centralny organ administracji rządowej, sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje prezes rady ministrów. Joanna Banach w niespodziewanie przystępny sposób omówiła dość skomplikowane, polskie prawo skoncentrowane bezpośrednio na piramidach finansowych. Pokazała również szczegółowe kompetencje w tej materii dwóch urzędów: KNF-u oraz UOKiK-u:

– Bardzo ważne jest tutaj naruszenie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji art. 17c. Mówi on, że kiedy firmy sprzedają realne produkty lub usługi i w ten sposób generują obrót, wszystko jest w porządku. Problem pojawią wówczas, gdy wypłacane ludziom prowizje pochodzą wyłącznie z wpłat innych współpracowników tych firm. W Polsce organizowanie bądź kierowanie systemem sprzedaży lawinowej jest czynem nieuczciwej konkurencji zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wprowadzenie uczestników piramidy finansowej w błąd co do faktycznego mechanizmu funkcjonowania takiej struktury może wyczerpywać znamiona przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 § 1 Kodeksu Karnego. Nieumieszczanie przez organizatora w dokumentacji instrumentu finansowego informacji, które mają istotne znaczenie dla nabywającego wyczerpuje z kolei znamiona art. 311 Kodeksu Karnego. Karalne jest także samo nielegalne zarządzanie aktywami. Art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przewiduje możliwość nałożenia bardzo wysokiej grzywny, zaś art. 99 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej przewiduje duże kary finansowe lub nawet karę pozbawienia wolności – powiedziała Joanna Banach z Komisji Nadzoru Finansowego.

Na koniec wystąpił Waldemar Ruszel – prezes Stowarzyszenia Edukacji i Wsparcia Poszkodowanych Majątkowo (SEWPM), twórca Instytutu Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju (IKPR), który opowiedział o swoim prywatnym związku z piramidą finansową i lichwą, skupił się również na ważnych aspektach mentalno-psychologicznych tego problemu. Osoby, które wzięły udział w konferencji NaLegalu, na pewno w znacznym stopniu wykażą w przyszłości obniżenie ryzyka zaangażowania się w piramidę finansową i tym samym nie narażą się na utratę m.in. czasu, pieniędzy i znajomych. Wszak markę, twarz i nazwisko każdy z nas ma tylko jedno. Podczas konferencji nagraliśmy mnóstwo materiału wideo, więc niebawem opublikujemy dodatkowo reportaż filmowy w tym temacie.

Mogą Cię również zainteresować