Zostało ono zorganizowane przez Polish National Sales Awards pod honorowym patronatem ministerstwa pracy i polityki społecznej oraz patronatem instytucjonalnym Uniwersytetu Warszawskiego. Otwarcia seminarium dokonał minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślał on konieczność dostosowania kompetencji sprzedawców do oczekiwań pracodawców. Mówił także o potrzebie zharmonizowania systemu kształcenia z potrzebami rynku.

Prezes PNSA Elżbieta Pełka przedstawiła dane dotyczące wielkości sektora sprzedażowego w Polsce: – Liczbę pracujących w sektorze handlu, w tym sprzedaży terenowej, szacuje się na 1,2 miliona, a dodatkowo w sprzedaży bezpośredniej pracuje ponad 800 tysięcy osób. Jest to najliczniejsza, a tym samym najważniejsza grupa zawodowa w Polsce, która jest stosunkowo odporna na skutki spowolnienia gospodarczego. Dobrze funkcjonujący dział sprzedaży i kompetentni sprzedawcy to gwarancja mniejszego przyrostu bezrobocia – powiedziała Elżbieta Pełka.

Panel pierwszy seminarium dotyczył wpływu nominacji w konkursie PNSA na sukces zawodowy oraz rozwój kariery jego uczestników. Udział w PNSA uzmysłowił finalistom złożoność zawodu sprzedawcy, a także skłonił do przeanalizowania codziennej praktyki zawodowej. Konkurs pozwolił im uniknąć rutynowego i szablonowego podejścia do wykonywanej pracy.

Rola sprzedawców oraz działów obsługi klienta w organizacjach była tematem drugiego panelu. Jego uczestnicy mówili o kwalifikacjach jakie powinien posiadać dobry handlowiec, aby być zadowolonym ze swoich osiągnięć ale jednocześnie, aby zatrudniający go przedsiębiorca był pewien efektywności swojego działu sprzedaży.

Sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej dr Jacek Męcina, jeden z uczestników trzeciego panelu podkreślił, iż sprzedaż jest „sercem gospodarki”, ponieważ ciągle wspiera jej rozwój. Z szacunków ministerstwa wynika, że blisko 50% absolwentów uczelni wyższych będzie zagrożonych bezrobociem. Dlatego resort proponuje nowe metody wspierania przedsiębiorczości. Ministerstwo stara się uprościć formalności związane z poszukiwaniem pracy. Według Jacka Męciny, tzw. „wiedza sprzedażowa” jest przydatna tym, którzy pomagają osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy.

Podczas seminarium odbyła się inauguracja V edycji Konkursu Polish National Sales Awards, której motywem przewodnim będzie pokazanie roli sprzedawcy w organizacji w czasach spowolnienia gospodarczego oraz promowanie kształcenia zawodowego tej grupy zawodowej.

Polish National Sales Awards (PNSA) jest pierwszym i jedynym przedsięwzięciem w kraju, którego zadaniem jest integracja społeczności sprzedawców w Polsce oraz promocja i wdrażanie nowoczesnych standardów profesjonalnej sprzedaży w oparciu o zasady dobrych praktyk. Głównymi pomysłodawcami stworzenia platformy PNSA w Polsce są Elżbieta Pełka, właściciel agencji reklamowej Elżbieta Pełka Creative Services, dr Chahid Fourali, wieloletni szef Marketing & Sales Standards Setting Body. Przypomnijmy, że redaktorzy „Network Magazynu”, jako jedynego w Polsce niezależnego periodyku o branży DS/MLM, są członkami komisji sędziowskiej PNSA i od kilku lat biorą czynny udział w pracach komisji podczas wyłaniania zwycięzców i laureatów PNSA w kategoriach „Sprzedawca – Sprzedaż Bezpośrednia” oraz „Menedżer Branży MLM”.