Spotkanie wpisało się w motyw przewodni działań pozakonkursowych Polish National Sales Awards, którym w 2013 roku jest rola sprzedawcy w organizacji oraz edukacja zawodowa tego sektora. W debacie uczestniczyli przedstawiciele organów konkursu PNSA – rady programowej oraz komisji sędziowskiej, laureaci wcześniejszych edycji, będący przedstawicielami środowisk akademickich, biznesowych oraz ośrodków szkoleniowych. – Jest to o tyle ważne, że mowa tu o grupie zawodowej liczącej ponad 2 mln osób w skali kraju – podkreśla Elżbieta Pełka, prezes Polish National Sales Awards.

Jakie cechy i kwalifikacje posiadać powinien handlowiec?

– Najlepiej byłoby, gdybyśmy od początku wychowywali dzieci w sposób, który buduje w nich poczucie własnej wartości (…) ponieważ tak nie jest, przygotowanie do tego zawodu można przenieść częściowo do wyższych uczelni – komentuje Iwona Majewska-Opiełka, laureatka kategorii „Trener Sprzedaży Roku” w IV edycji konkursu PNSA.

Uczelnie powinny wspierać rozwój charakteru oparty na budowaniu poczucia własnej wartości, pozytywnego myślenia i proaktywności. Ważna jest także umiejętność komunikacji oraz efektywnego zarządzania czasem, a podstawą wiedza o produkcie i umiejętna prezentacja firmy.

Jakie ośrodki i instytucje powinny szkolić handlowców?

Uczelnia. Szczególnie w kwestii budowania właściwego nastawienia do zjawiska sprzedaży poprzez edukację w zakresie znaczenia zawodu handlowca, by był odbierany jako pasjonująca sztuka.

Firma. Poprzez dedykowany przedsiębiorstwu system wspierający sprzedaż, który obejmuje szkolenia związane z wiedzą produktową, wykształcenie umiejętności mówienia językiem korzyści i wdrażanie do kultury danej organizacji. Istotna jest również wiedza i umiejętności z zakresu otoczenia, w jakim się sprzedaje.

Jak poznać wartościowego handlowca?

Każdy w firmie powinien znać odpowiedź na pytanie: „co robię, aby zwiększyć wartość, za którą klient zechce zapłacić?” Prace w tym zakresie mogą wykonywać trenerzy oraz osoby zajmujące się szkoleniami produktowymi. – Program powinien być roczny i dawać certyfikat rozpoznawany przez firmę jako gwarancję dobrego startu nie tylko handlowca, ale pracownika w ogóle (..) Myślę, że byłoby znakomicie, gdyby te szkolenia mogły być firmowane przez PNSA i dyplom byłby certyfikowany przez tę organizację – podsumowuje Iwona Majewska-Opiełka.

Polish National Sales Awards (PNSA) jest pierwszym i jedynym przedsięwzięciem w kraju, którego zadaniem jest integracja społeczności sprzedawców w Polsce oraz promocja i wdrażanie nowoczesnych standardów profesjonalnej sprzedaży w oparciu o zasady dobrych praktyk. Głównymi pomysłodawcami stworzenia platformy PNSA w Polsce są Elżbieta Pełka, właściciel agencji reklamowej Elżbieta Pełka Creative Services oraz dr Chahid Fourali, wieloletni szef Marketing & Sales Standards Setting Body.