Vicki Sorg z PM-InternationalVicki Sorg z PM-International

World Vision to międzynarodowa organizacja zajmująca się pomocą humanitarną i rozwojową. Obecnie jedna z największych na świecie instytucji tego rodzaju, z którą od wielu lat bezpośrednio współpracuje działająca w systemie MLM firma PM-International. Niedawno w ramach współpracy koncern zobowiązał się publicznie do sponsorowania kolejnych 300 potrzebujących pomocy dzieci, przeznaczając na ten cel w 2018 roku 468 000 euro. Teraz firma będzie w sumie wspierać 1300 dzieci na całym świecie. Pod koniec br. roku ambasadorka charytatywna firmy PM Vicki Sorg udała się do Kambodży, aby odwiedzić 116 przebywających tam sponsorowanych dzieci.

Branża sprzedaży bezpośredniej i network marketing od wielu lat mocno działa na polu charytatywnym. Wspieranie zaangażowania PM-International w sprawy dzieci na całym świecie jest częścią złożonej kampanii, która koncentruje się na pomaganiu ludziom w taki sposób, aby w konsekwencji nauczyli się pomagać samym sobie i odnosi w tej kwestii sukces o czym na przestrzeni lat świadczą wyniki podejmowanych akcji. Nacisk głównie kładziony jest na zrównoważone rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury, edukacji, żywienia i higieny. Cały program pomocowy również został opracowany we współpracy z World Vision.

Podczas niedawnego wydarzenia Leadership, które odbyło się w austriackich Alpach, ambasador charity Vicki Sorg ogłosiła, że w 2018 roku ​​PM-International będzie sponsorować 300 nowych dzieci: 100 w Indiach, 100 w Indonezji i kolejne 100 w Wietnamie. Wiele społeczności w tych krajach, zwłaszcza na obszarach wiejskich, zmaga się z ubóstwem i brakiem opieki medycznej oraz edukacji. Społeczności, w których mieszkają dzieci, mają ograniczony dostęp do zdrowej wody pitnej, odpowiedniego jedzenia i godziwych warunków sanitarnych. Przy wsparciu PM-International można tam wdrożyć szeroką gamę projektów rozwojowych dla grup samopomocy i szkół, aby zwiększyć świadomość na temat zdrowia i edukacji, a tym samym w zrównoważony sposób podnieść standard życia wielu dzieci i ich rodzin.

W towarzystwie przedstawicieli World Vision, Vicki Sorg odwiedziła grupę 116 dzieci w Kambodży. – To było dla mnie bardzo ekscytujące doświadczenie. Zobaczyłam postęp, który można osiągnąć w dłuższym okresie dzięki naszemu wsparciu. To niesamowite widzieć dumę i poczucie własnej wartości w rodzinach, które mają własny dom i osiągają tak wiele –powiedziała.