Do wczoraj przez internet Polacy złożyli ponad milion spraw, a ponad 900 tysięcy zostało już rozpatrzonych. Także dzięki temu w ostatnim roku skrócił się czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądowe dotyczące należności – z 1 000 dni do 560. Jest to dowodem na to, jak bardzo potrzebne i oczekiwane było wprowadzenie takiego rozwiązania. Dzięki e-sądowi nastąpiło odciążenie innych sądów. Dlatego e- sąd ma zostać wzmocniony 20 etatami, dziś niewykorzystywanymi w sądownictwie. Mają też powstać kolejne internetowe sądy.

źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

Jak zaznacza resort to nie koniec budowania sądowej e-administracji. Resort planuje wprowadzenie tzw. elektronicznego, bankowego tytułu egzekucyjnego i w ślad za tym zinformatyzujemy postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności takiemu dokumentowi. Dodatkowo resort pracuje m.in. nad zinformatyzowaniem procedury zajęcia rachunku bankowego przez komornika, wprowadzeniem instytucji elektronicznej licytacji nieruchomości, ustanowieniem na potrzeby postępowania sądowego publicznych baz danych zawodowych pełnomocników czy wprowadzeniem tzw. posiedzenia jawnego na odległość.