źródło: www.flickr.com źródło: www.flickr.com

Co trzeba zrobić? Wystarczy wejść na www.pierwszymilion.pl i wysłać swoje zgłoszenie. Ale jak? Po co? Dlaczego? – Program Pierwszy Milion to alternatywa dla tych, którzy poszukują kapitału na rozpoczęcie działalności biznesowej. Chcemy propagować ideę pozyskiwania funduszy w porozumieniu z domami inwestycyjnymi oraz innymi tego typu instytucjami. To innowacyjne i skuteczne rozwiązanie biznesowe – uważa Dariusz Krawczyński, pomysłodawca przedsięwzięcia, prezes Platinum Finance SA.

Program Pierwszy Milion w swoim założeniu ma wyłonić trzech zwycięzców, jednak regulamin programu nie wyklucza przyznania kapitału większej ilości uczestników. Opłata za udział w programie w wysokości 500 zł jest jedynym wkładem finansowym wymaganym od uczestnika. Kwota ta będzie przeznaczona na przygotowanie specjalistycznej analizy biznes planu z pomocą profesjonalnych analityków. Wszystko po to, by wskazać najlepsze przedsięwzięcie biznesowe, czyli takie, które z powodzeniem przyniesie zyski jego pomysłodawcy i zminimalizuje ryzyko inwestycyjne. Każdy uczestnik, którego projekt nie przejdzie do kolejnego etapu, dostanie w ramach wniesionej opłaty krótki opis potencjału swojego projektu, sporządzony przez profesjonalistów w dziedzinie przedsiębiorczości i gospodarki. – Potencjalni zwycięzcy nie ponoszą żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów związanych z utworzeniem spółki akcyjnej, z pokryciem kapitału spółki czy wprowadzeniem jej na New Connect. To jedyny koszt dla zwycięzcy, późniejszego prezesa nowoutworzonej spółki – tłumaczy Dariusz Krawczyński.

Program skierowany jest do ludzi z branży: nowych technologii, e-commerce, internetowej, medycznej, handlowej oraz do usługodawców. – Nie jest ważne ani miejsce zamieszkania, ani wiek, ani wykształcenie. Liczy się przede wszystkim dobry pomysł i sposób jego prezentacji – mówi Dariusz Krawczyński.

Jury podda ocenie przede wszystkim plan marketingowy, strategię cenową, prognozę finansową biznes planu oraz proponowane sposoby na zażegnanie ewentualnych sytuacji kryzysowych, związanych m. in. z otoczeniem konkurencyjnym. Zgłaszanie projektów trwa do 30 listopada br. Potem jury wyłoni 20 finalistów, którzy będą mogli w bezpośredniej rozmowie zaprezentować komisji swój pomysł przedsięwzięcia biznesowego. Spotkania potrwają miesiąc. W styczniu 2012 jury, podczas uroczystej gali finałowej, wskaże zwycięzców. Więcej pod adresem: www.pierwszymilion.pl.