László Gaál, założyciel Flavon Group László Gaál, założyciel Flavon Group

Na rocznicę Flavon Group Czechy do praskiego hotelu Olšanka przyjechali najlepsi liderzy firmy ze wszystkich krajów Europy, w których ten MLM buduje swoje struktury. Podczas uroczystości przemawiali m.in.: Tibor Grego, Czeslaw Byrtus – dyrektor biura Flavon Group Cesko, Johanna Sziklás, László Gaál, László Gaál jr, Nina Czapczyk, Krisztina Jungné Kovács, Ferenc Salomon oraz Zbigniew Utko. Wszystko prowadziła zawodowa konferancjerka – Eva Bučová.

Na drugi dzień, z udziałem rodziny Gaál, odbyły się konsultacje z liderami Klubu Flavon, na których m.in. Maciej Maciejewski – red. nacz. „Network Magazynu” oraz Piotr Łopacki i Szymon Turno – członkowie elitarnego Klubu TOP Liderów MLM przedstawili kilka pomysłów zaczerpniętych z działalności i osiągnięć tej jednostki, a które również w ramach współpracy można wdrożyć w poszczególne struktury konkretnych firm MLM. Oto reportaż filmowy z Pierwszej Rocznicy Flavon Group Czechy: