...jaki wywierają one na jego zachowanie i przekonania. Badanie Panel CSR jest projektem Laboratorium Badania Komunikacji Społecznej i Fabryki Komunikacji Społecznej. Tegoroczna fala badania Panel CSR wskazuje kilka istotnych zjawisk w zakresie odbioru działań CSR (Corporate Social Responsibility) i CRM (Cause Related Marketing) przez konsumentów. Konsumenci w coraz większym stopniu dostrzegają programy CRM firm oraz uznają je za działania stałe, wpisane w ich strategię biznesową. Jednocześnie CSR nie kojarzy się już wyłącznie z ochroną środowiska, ale również z działaniami na rzecz dobra wspólnego i społeczności oraz działaniami opartymi na wzajemności i zaangażowaniu bezpośrednim konsumenta.

Z badań wynika, że konsument nie jest już wyłącznie odbiorcą programów społecznego zaangażowania firm i marek, ale chce stać się partnerem w ich realizacji. Ocena motywacji społecznego zaangażowania marek przez respondentów wskazuje jednoznacznie, że konsumenci w dalszym ciągu programy typu CRM utożsamiają z realizacją celów marketingowych firmy, jednak widoczny jest wzrost wskazań na cele wizerunkowe i wspólne dobro, jako czynniki motywujące firmy do zaangażowania społecznego. Większe znaczenie zaangażowania społecznego firm dostrzegają kobiety oraz osoby starsze, a aż 56,7% respondentów zadeklarowało, że gotowi są zapłacić więcej za produkt firmy społecznie odpowiedzialnej.

O praktycznej stronie realizacji programów typu CRM opowiedzieli obecni na spotkaniu przedstawiciele czterech marek. Zofia Bugajna z agencji Ciszewski PR zaprezentowała program CRM Belvedere Vodka – Belvedere RED, Tomasz Sulewski z Grupy TP/Orange przybliżył realizowane przez Grupę działania z zakresu CSR 2.0 oraz program People Projects, Beata Ptaszyńska-Jedynak w imieniu Coca-Cola przedstawiła program „nie zatrzymuj, przetwarzaj”, Piotr Ruszak (Starcom) pracujący z marką Milka opowiedział o jej projekcie „Milka. Razem dla Tatr”.

Podsumowaniu wniosków z Panelu CSR oraz prezentacji programów społecznego zaangażowania marek posłużyła dyskusja panelowa z udziałem prelegentów oraz Mirelli Panek-Owsiańskiej z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Moniki Kulik z Grupy TP/Orange oraz Pawła Prochenko z Fabryki Komunikacji Społecznej. Dyskusję poprowadził Leszek Stafiej, publicysta marketingowy i wykładowca. W 2011 roku partnerem Panelu CSR było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), które wsparło także organizację konferencji. Patronat merytoryczny nad badaniem i konferencją objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronem konferencji była także Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce oraz portal CSRinfo. Przy organizacji współpracował Traffic Club. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły portale: Kampaniespoleczne.pl, CR Navigator oraz PRoto.pl. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badania, dostępnymi na stronie www.panelcsr.pl.