Program „Pierwszy Milion” to skuteczne rozwiązanie biznesowe skierowane do osób, które potrzebują kapitału na rozpoczęcie działalności. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy przedsiębiorca lub każda osoba z pomysłem na biznes. Wystarczy dobry plan i wysłanie zgłoszenia z opisem swojej działalności (www.pierwszymilion.pl).

Jak mówi Dariusz Krawczyński, prezes Platinum Finance SA, jeden z organizatorów Programu: – W Polsce zarejestrowane są prawie 4 miliony przedsiębiorstw, z których połowa aktywnie działa na rynku. Firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw odpowiadają za 48,4% polskiego PKB stanowiąc miejsca pracy dla 70% pracujących i 61% zatrudnionych. Te dane wyraźnie pokazują, że Polacy chętnie angażują się w prowadzenie działalności biznesowej. Widać to po liczbie zgłoszeń, jakie do nas napłynęły. W ostatnim miesiącu otrzymaliśmy m.in. projekty z branży internetowej, komunikacyjnej i nowych technologii. Na ostatnie zgłoszenia czekamy jeszcze tydzień. Z niecierpliwością oczekujemy drugiego etapu programu.

Jury konkursu oceniać będzie przede wszystkim plan marketingowy, strategię cenową oraz prognozę finansową. Na końcową ocenę projektu będzie miała również wpływ wykonana przez uczestnika analiza sytuacji rynkowej i konkurencji. Zgłaszanie biznes planów zakończy się 31 stycznia 2012 r. Spośród przesłanych projektów komisja wyłoni 20 finalistów, którzy będą mogli w bezpośredniej rozmowie zaprezentować organizatorom swój pomysł przedsięwzięcia biznesowego. W marcu 2012 na uroczystej gali finałowej jury wskaże zwycięzców Programu.

Rozwój przedsiębiorczości w Polsce:

W Polsce działa obecnie 1,67 mln firm, z czego aż 99,8% zalicza się do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, co daje nam 6 miejsce w całej Unii Europejskiej. Sektor MSP odpowiada za 48,4% polskiego PKB. Najpopularniejsze branże wśród mikroprzedsiębiorców to kultura, rekreacja i rozrywka (37%), edukacja (36%) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (34%). Źródło: „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, PARP, Warszawa 2011.