Dlaczego skontaktowaliśmy się z osobami decyzyjnymi projektu OMEGA? Pod system podpięty jest plan marketingowy więc wiele osób reklamuje to jako marketing sieciowy. A jak wiadomo, z systemem MLM mamy do czynienia tylko wtedy, gdy wypłacane w struktury prowizje pochodzą wyłącznie ze sprzedaży i konsumpcji produktów. Kiedy wypłaty są wynikiem tylko i wyłączne wpłat, wówczas mamy do czynienia z piramidą finansową (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji art. 17 c oraz Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym art. 7 pkt 14).

W tym przypadku, na pierwszy rzut oka, przedsięwzięcie wygląda jak piramida finansowa. Na stronie brak zakładki kontakt, zero danych spółki, zero namiarów, brak jakiegokolwiek produktu, który ludzie otrzymywaliby w zamian za dokonanie wpłat. Podmiot zarejestrowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich co również jest podstawowym przyczynkiem do zwrócenia szczególnej uwagi na zapaloną już czerwoną lampkę z napisem „OSTROŻNIE”. W celu dokładniejszej analizy, a w szczególności sprawdzeniu posiadania w ofercie firmy ewentualnych produktów, skontaktowaliśmy się z osobami decyzyjnymi. Najpierw z CEO Bartoszem Nafalskim, który w ogóle nie zareagował na nasze pytania, następnie z CFO Lukasem Bozkiem, który co prawda odpowiedział, ale odesłał nas do jednego z liderów OMEGI Paula Chyc-Magdzina. Jego więc zapytaliśmy, jakie musimy spełnić warunki, żeby zacząć budowę biznesu z projektem OMEGA. Ten poinformował nas, że Polacy w ogóle nie mogą podpisać umowy współpracy ze spółką zarządzającą tym przedsięwzięciem:

Tak więc już mieliśmy odpuścić i nie zawracać sobie głowy. Jednak, jak się okazało, nie jest to prawdziwa informacja, gdyż wielu Polaków buduje ten projekt i werbuje nowych uczestników wpłacających do niego pieniądze. Oto bardzo ciekawy materiał zebrany w tej sprawie przez Damiana Nowaka, jednego z naszych Czytelników:

<<Usługodawcą platformy internetowej www.omega.best jest Nautilius Investent ltd. Firma przedstawia się jako „portfal informacyjny i platforma umożliwiająca zakup produktów kryptowalutowych”. W rzeczywistości działalność ta jest pozornie oparta o model multi level marketingu (MLM), aby ukryć faktyczny schemat piramidy finansowej oraz innej nielegalnej działalności polegającej na uszczuplaniu dochodów budżetu państwa.

OBECNIE DZIAŁALNOŚĆ ZOSTAŁA UKRYTA POPRZEZ BLOKADĘ LOKALIZACJI GEOGRAFICZNEJ DLA OSÓB WCHODZĄCYCH NA STRONĘ Z POLSKI. CELEM WEJŚCIA NALEŻY SKORZYSTAĆ Z PROGRAMÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ZMIANĘ LOKALIZACJI.

Na wstępie należy zaznaczyć, że rzeczywisty dostęp do platformy (panel użytkownika), możliwy jest wyłącznie z poziomu innego języka niż polski (np. angielskiego). Wyłącznie wówczas dostępny jest przycisk logowania (Log in – prawy górny róg). Po kliknięciu użytkownik ma dostępny panel logowania. Należy jednak zaznaczyć, że do platformy NIE można dostać się (nie można się zarejestrować), nie mając tzw. „sponsora”, tzn. osoby, która już jest Użytkownikiem. Celem dołączenia trzeba mieć link referencyjny i dopiero to pozwala na dokonanie rejestracji. Procedura rejestracyjna jest dostępna pod adresem: https://www.omega.best/register/UklHSFQ=/. Procedura rejestracyjna składa się z konieczności podanie swojego loginu, adresu mailowego oraz hasła (etap pierwszy). W drugim etapie należy podać numer telefonu, imię i nazwisko oraz zaakceptować „checkboxy” (regulamin, politykę prywatności i politykę cookies). Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.omega.best/terms.pdf.

Po zalogowaniu się Użytkownik ma dostęp do platformy. Jednostką rozliczeniową w platformie jest tzw. BitBond, który jest „tokenem” służącym do wykupienia „produktów” OMEGA. Wedle przyjętego przelicznika 1 BitBond = 1 €. Dla łatwości przekazu w dalszej części będziemy używać oznaczenia waluty Euro. OMEGA sprzedaje tzw. Active Box, które reklamuje jako „połączenie usług reklamowych, udział w badaniach marketingowych i zadaniach związanych z obsługą chmury kryptowalutowej”. Można ten „produkt” kupić za kwoty od 50 do 200 000 euro. Użytkownik sam decyduje za jaką kwotę kupuje „produkt”, który w rzeczywistości jest inwestycją w firmę, wykupieniem udziału w jej zyskach. W praktyce oznacza to, że firma gromadzi środki od użytkowników i oferuje im w zamian za to % zysków wedle określonych naliczeń – działając w ten sposób jak fundusz inwestycyjny.

Oferta dla Użytkowników dotycząca zakupu „Active Box”, a w rzeczywistości zainwestowania swoich środków, to możliwość uzyskania (w zależności od pakietu) do 30% lub do 70% zarobku ponad wpłatę. Te informacje zawarte są w koncie użytkownika jak i w planie marketingowym.

W przypadku wykupienia „Active Box” pojawia się on na koncie użytkownika jako aktywny wraz z datą zakupu, terminem ważności i określonym zyskiem. W ramach posiadanego „Active Box” Użytkownik otrzymuje cyklicznie zyski, które Usługodawca określa jako odsetki – co tym bardziej wskazuje, że jest to zarządzanie kapitałem należącym do Użytkowników.

Oprócz tego OMEGA oferuje program partnerski w ramach tzw. planu binarnego. Polega to na tym, że Użytkownik buduje swoją tzw. „strukturę dystrybucyjną” w ramach „dwóch nóg”. Użytkownicy zbierają środki w ramach wykupywanych przez innych użytkowników „Active Boxów” będących w ich strukturze, w związku z czym mogą wypłacić prowizje z różnicy w odniesieniu do tzw. „słabszej nogi”.

Użytkownik dodatkowo może również osiągać dochody jako:

 1. Direct Bonus – w wysokości 6% od bezpośrednio zrekrutowanych osób.
 2. Leader Bonus – w wysokości 10% ze środków będących równowartością środków z nagród osiągniętych z bezpośrednio zrekrutowanych osób.
 3. Bonus binarny (opisany powyżej na slajdzie).
 4. Team Bonus – w wysokości wynikającej z Direct Bonus zarobionych środków przez osoby znajdujących się w „słabej nodze” w programie binarnym.

Użytkownik ma również możliwość uzyskania nagród za swoją aktywność, tj. za zaproszenie jak największej liczby osób i wygenerowanie wysokiego obrotu. Stosownie do powyższego opisu, niewątpliwie łatwo zauważyć, że przedsiębiorstwo w rzeczywistości nie sprzedaje żadnego realnego produktu, a wypłaty zysków są realizowane wyłącznie z wpłat nowych uczestników tego systemu. Zakładając, że Użytkownik zakupi „Active Box” za kwotę 1000 euro, to po 12 miesiącach powinien otrzymać z tego wartość 1700 euro. Najlepsze fundusze inwestycyjne nie pozwalają osiągnąć takich zysków, a tutaj wobec istniejącego planu marketingowego te wartości są właściwie gwarantowane, gdyż firma nie przewiduje, że Użytkownik może tych kwot nie osiągnąć.

Przepis z art. 7 pkt 14 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym odnosi się do konsumentów. Usługodawca w ramach platformy OMEGA wskazał, że działalność jest skierowana do B2B (czyli wyłącznie do przedsiębiorców), jednak nie ma żadnych przeszkód, aby zarejestrował się tam konsument. Co szczególnie istotne, usługodawca nie przeprowadza jakiejkolwiek weryfikacji Użytkowników (nie ma zastosowanej procedury AML), więc tym bardziej usługodawca nie wie jaki status mają Użytkownicy. Wedle uzyskanych przeze mnie informacji 99% Użytkowników jest konsumentami.

Przepisy prawa bankowego (art. 171) oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (art. 287) zawierają zakaz gromadzenia środków i obciążania ich ryzykiem, celem wydania osobom ich udziału w zyskach. Analizując „Active Box” usługodawcy można stwierdzić, że ich „produktem” jest złączenie usług elektronicznych, które nie mają realnej wartości. Użytkownicy wykupują bowiem możliwość np. wypełniania ankiet, za które mają otrzymywać prowizje w formie do ww. 30 i 70%. W praktyce rynkowej firma nie ma realnej możliwości znalezienia odbiorców, którzy mogliby pokryć takie kwoty prowizji. Należy zatem stwierdzić, że faktyczną działalnością organizatorów jest zebranie środków od Użytkowników, a nie sprzedaż i wydawanie prowizji osobom zaangażowanym w działalność. Przepis pozwalający na oparcie działalności o marketing wielopoziomowy statuuje, że konsument ma „wykonać świadczenie w zamian za możliwość otrzymania korzyści materialnych”. W tym przypadku jednak świadczeniem jest usługa, która nie jest w żaden sposób wykorzystywana do działalności, a ma za zadanie jedynie uwiarygodnienie nielegalnego procederu. Wypełnia to zatem znamiona oszustwa z art. 286 kodeksu karnego.

Jak zaznaczono w opisie zawartym w tej części, zyski uzyskane przez podmiot prowadzący OMEGA są transferowane do firmy Expedite Sp. z o.o. Rzeczywista działalność firmy funkcjonującej pod tą marką również realizowana jest przez ten podmiot.

Osobami decyzyjnymi są Bartosz Nafalski i Łukasz Bożek (wskazane osoby na terenie Polski prowadzą działalności pod firmami Expedite Sp. z o.o oraz Feat Software Sp. z o.o.), które założyły spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tj. Nautilius Investment Ltd., P.O. Box 31291, Ras Al Khaimah, nr rejestrowy: IBC/04/15/10598, dalej jako Nautilius. Wskazana spółka została założona na tzw. dyrektorów/udziałowców nominowanych, jednak w rzeczywistości to osoby wskazane powyżej są jej beneficjentami rzeczywistymi.

Glówni promotorzy systemu:

 1. Paweł Chyc (dyrektor marketingu w OMEGA)
 2. Patrick Kovalevski
 3. Dariusz Bereźnicki
 4. Grzegorz Góra
 5. Rafał Sobieszyński
 6. Adam Kuczyński
 7. Artur Kałuża
 8. Wojciech Gużda>>

Na koniec, jak zwykle przy publikacji tego typu materiałów, polecamy zapoznanie się z krótkim filmikiem informującym co może czekać ewentualnych naganiaczy do przedsięwzięć, w których buduje się struktury ale ludzie za wpłacone pieniądze nie otrzymują produktów: