Te doroczne konferencje to dla network marketingowej firmy OKG i współpracujących z nią menadżerów bardzo ważne wydarzenia. Na początku spotkania wystąpił prezydent firmy OKG – Jiří Krčal, który przedstawił i omówił wyniki osiągnięte przez spółkę w roku 2016. Po nim, w części otwartej również dla osób zaproszonych przez partnerów OKG, kolejni mówcy opowiadali o swoich doświadczeniach wyniesionych z używania oraz oddziaływania produktów firmy, mówili również o budowaniu swoich sieci sprzedażowych. Tuż przed południem ponownie wystąpił prezydent Jiří Krčal, który tym razem opowiedział o planach firmy w roku 2017 oraz przedstawił wszystkim partnerów OKG osiągających najlepsze rezultaty biznesowe.

Po obiedzie nadszedł czas przeznaczony dla zaproszonych gości specjalnych. Pierwszym z nich był twórca wielu produktów firmy OKG – dr Lubomir Meravy, który szczegółowo omówił jeden z nich, przełomowy preparat Factor Base NO. Ostatnie trzy godziny należały do wybitnego life & business coacha – Marka Dzirasy, który w porywającym wystąpieniu opowiedział o tym co należy robić, aby osiągnąć sukces w multi llevel marketingu, a także o tym, jakie na świecie obowiązują obecnie trendy tego rodzaju działalności.

Konferencja zakończyła się o godzinie 18:00, a dwie godziny później rozpoczęła się wieczorna impreza towarzyska, na której wszyscy bawili się doskonale aż do wczesnych godzin porannych. W ten sposób połączono porządną edukację z dobrą zabawą ,a biorąc pod uwagę słyszany w całym hotelu gwar wielu dyskusji kuluarowych, ten biznes MLM może liczyć na odpowiednią dynamikę i rozwój.