Research Case Study Definition Hospice Essay Summary Of The Movie Charlie Wilson War Chemical Sales Manager Resume Public Administration Resume Objectives

NSP, Zinzino i Networkio. Nowi członkowie PSSB

przez Renata Sieroń

Podczas ostatniego walnego zebrania członków Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej do grona członków wspierających PSSB przyjęto dotychczasowych kandydatów, firmy Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o. i Zinzino Sp. z o.o. Na członka pozabranżowego przyjęto Networkio Sp. z o.o.

źródło: Zinzino.comźródło: Zinzino.com

Podstawowym wymogiem, jaki muszą spełnić firmy kandydujące do stowarzyszenia jest całkowita zgodność ich działań z regulacjami konsumenckimi obowiązującymi w Polsce oraz postanowieniami Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB. Kandydaci zobligowani są do udostępnienia do przeglądu dokumentów dotyczących relacji między przedsiębiorstwem a konsumentami oraz firmą i jej przedstawicielami (dystrybutorami), m.in.: umów o współpracę, umów handlowych, broszur sprzedażowych, ulotek reklamowych, materiałów szkoleniowych i planów marketingowych.

Po przeprowadzonym przeglądzie administrator kodeksu PSSB sporządza opinię, na podstawie której zarząd stowarzyszenia podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków oczekujących na okres kandydacki jednego roku. Okres ten jest niezbędny na dostosowanie wszystkich dokumentów i działań firmy do wymaganych standardów. Po tym okresie, po ponownej weryfikacji dokumentów i pozytywnej opinii administratora kodeksu PSSB, przedsiębiorstwa mogą zostać pełnoprawnymi – wspierającymi członkami stowarzyszenia.

W procesie weryfikacji przedsiębiorstw kandydujących do stowarzyszenia niezwykle istotny jest ich wizerunek rynkowy. W tym celu PSSB konsultuje się z rzecznikami konsumentów, organizacjami konsumenckimi i ze stowarzyszeniami poza granicami Polski w przypadku przedsiębiorstw działających na wielu rynkach.

Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to firma network marketingowa, światowy producent i dystrybutor naturalnych suplementów diety oraz kosmetyków. Firma powstała w 1972 roku w Utah i obecna jest na 40 światowych rynkach. Do Polski weszła w 2010 roku. Jej produkty mają zarówno certyfikaty amerykańskie GMP (Good Manufacturing Practice), aprobatę FDA (Food and Drug Administration), jak i polskie certyfikaty Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zinzino Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest jedną z wiodących firm sprzedaży bezpośredniej w Europie Północnej. Działa we wszystkich krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Polsce, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Firma oferuje  wysokiej jakości produkty w dwóch liniach produkcyjnych: Zinzino Balance suplementy diety pomagające zwiększyć ilość kwasów omega-3 w organizmie.

źródło: Naturessunshine.comźródło: Naturessunshine.com

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) działa od 1994 roku i grupuje kilkadziesiąt przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią i marketing sieciowy na terenie Polski oraz firmy spoza branży. Ich łączny udział w rynku przekracza 65%. Główne cele stowarzyszenia to m. in.: stanowienie etycznych standardów sprzedaży i monitorowanie ich przestrzegania przez firmy członkowskie, dotyczy to także zasad „Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB”, promocja i stały rozwój tego kanału dystrybucji, podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów oraz prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora sprzedaży bezpośredniej. Stowarzyszenie aktywnie działa także w obszarze edukacji i wspierania idei przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów, współpracując z kilkoma wyższymi uczelniami ekonomicznymi w kraju. PSSB jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA, Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), Konfederacji Lewiatan i Federacji Konsumentów.

Lista firm zrzeszonych w PSSB: członkowie wspierający – ACN Communications Polska Sp. z o.o., Amway Polska Sp. z o.o., Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., Betterware Poland Limited Sp. z o.o., DLF Sp. z o.o., Energetyczne Centrum SA, Flavon Group Polska Sp. z o.o., Forever Living Products Poland Sp. z o.o., Herbalife Polska Sp. z o.o., LR Health and Beauty Sp. z o.o., Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o., NSA GmbH, Oriflame Poland Sp. z o.o., Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o., Partylite Sp. z o.o., Vorwerk Polska Sp. z o.o., Zepter International Poland Sp. z o.o., Arbonne Europe Sàrl, JUST Polska Sp. z o.o., Nu Skin Enterprises Poland  Sp. z o.o, Zinzino Sp. z o.o; członkowie pozabranżowi –Brian Tracy International, FranklinCovey Sp. z o.o., General Avdisors, InSee Sp. z o.o., e-point SA, PostNord Fulfilment Sp. z o.o., Networkio Sp. z o.o.; członkowie oczekujący – TIENS Sp. z o.o. 

Mogą Cię również zainteresować