Jako, że w coraz bardziej zagęszczonych centrach miast użyteczność samochodów spada, ekologiczne podejście do tego problemu staje się standardem, to ta elektryczny koncepcja od Audi stanowi duży krok w przyszłość dodatkowo zapewniając prestiż marki. Ten dość futurystyczny i surowy projekt roweru zaprojektował Arash Karimi. Rower został wyposażony w silnik elektryczny. Znajduje się on w ramie, w pobliżu tylnego koła, który zasila akumulator ładowany bezpośrednio z gniazdka. Pozwala on na rozpędzenie się tego wynalazku do ponad 32 km/h co pozwoli na pokonanie dystansu 20 km wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej.