źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

Twórcy kampanii społecznej „Uwaga! Fonoholizm” alarmują, że zdecydowana większość polskich nastolatków jest coraz bardziej przywiązana do swoich telefonów komórkowych. Na potrzeby kampanii TNS OBOP przeprowadzono badanie „Młodzież a telefony komórkowe”. Badanie zostało zrealizowane na próbie 400 osób w wieku 12 - 19 lat.

Wynika z niego m.in., że aż 36% badanych nie wyobraża sobie dnia bez telefonu komórkowego. Twórców kampanii również zaniepokoił fakt, że 27% badanych wróciłoby po telefon komórkowy, gdyby zapomniało go z domu. Z kolei 28% co prawda nie wróciłoby po komórkę, ale odczuwałoby z tego powodu niepokój. Ponad połowa ankietowanych, bo blisko 60% badanych nastolatków korzysta z telefonu komórkowego podczas lekcji, 44% w czasie rodzinnego obiadu, a 28% respondentów używa telefonu komórkowego w kinie. Twórcy kampanii uważają, że może to doprowadzić do uzależnienia zwanego w psychologii fonoholizmem.