„Działanie Razem (As One) jest kluczem do uruchomienia potencjału ludzi, ich wydajności i inspiracji wynikającej z dążenia do wspólnego celu. Polecam tę książkę wszystkim liderom oraz każdemu, kto chce być częścią czegoś większego niż on sam” – Robert A. McDonald, prezes i dyrektor generalny Procter & Gamble.

Przedstawiamy nowy język zbiorowego przywództwa. W naszym świecie w równym stopniu mamy do czynienia ze współpracą, jak i konfliktem, ze współdziałaniem, jak i rywalizacją. Liderzy szkoleni zgodnie z zasadami zarządzania opartego na „dowodzeniu i kontroli” zdają sobie sprawę, że nawet jeśli styl ten sprawdza się w określonych warunkach, to stosując go, często nie są w stanie skłonić ludzi do prawdziwego zaangażowania. W rezultacie analitycy zarządzania ogłosili koniec ery stylu „dowodzenia i kontroli”, a początek nowego stylu zarządzania partycypacyjnego.

Dlaczego jednak ograniczać się jedynie do dwóch stylów współpracy? Przez ostatnie dwa lata firma Deloitte zainwestowała w zakrojoną na szeroką skalę inicjatywę Projekt As One, aby zbadać efektywne modele współpracy. Projekt ujawnił istnienie wielu stylów „działania As One”, których efektywność uzależniona jest od określonych sytuacji. Niniejsza książka w sposób usystematyzowany przedstawia zasady działania As One i wnikliwymi przykładami zasypuje przepaść między teorią a praktyką.

As One wyłania osiem archetypów relacji pomiędzy liderem i podwładnymi: Gospodarza i Lokatorów, Organizatora i Wolontariuszy, Dyrygenta i Orkiestry, Producenta i Zespołu artystycznego, Generała i Żołnierzy, Architekta i Budowniczych, Kapitana i Drużyny oraz Senatora i Obywateli. Analizując ponad 60 przypadków udanego działania kolektywnego z wielu różnych sytuacji, autorzy wykorzystali zaawansowane rozwiązania analityczne w celu wskazania głównych cech charakteryzujących dany archetyp oraz pokazania, w jaki sposób można zastosować go w twojej organizacji.

As One wyznacza nowy sposób przywództwa oraz zachęcenia zespołu do pracy na rzecz wszystkich celów. Wyobraź sobie, co można by osiągnąć, gdybyśmy uwolnili moc As One w skali globalnej: www.asone.org.

Mehrdad Baghai jest dyrektorem zarządzającym Alchemy Growth Partners. Ponad 20 lat był doradcą strategicznym przywódców dużych organizacji. Jest także prezesem Emue Technologies, światowego lidera w dziedzinie potwierdzania i ochrony tożsamości człowieka. Był partnerem w biurach McKinsey & Company w Sydney i Toronto oraz jednym z koordynatorów realizowanego przez tę firmę projektu Growth Practice. Jest absolwentem studiów Henry'ego Crowna w Aspen Institute i współautorem High Resolves Initiative, programu dotyczącego globalnego obywatelstwa oraz przywództwa, w który zaangażowały się tysiące uczniów szkół średnich. Autor światowych bestsellerów: książki “The Alchemy of Growth” i jej kontynuacji “The Granularity of Growth”.

James H. Quigley od 37 lat związany z firmą Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą specjalistyczne usługi, w latach 2007-2011 pełnił w niej rolę dyrektora generalnego. DTTL oraz sieć zrzeszonych z nią firm zatrudnia ponad 170 tysięcy osób w 147 krajach. Wcześniej był dyrektorem generalnym Deloitte w Stanach Zjednoczonych. Obsługiwał wielu międzynarodowych klientów. Aktywnie działa na forach międzynarodowych. Jest współprzewodniczącym TransAtlantic Business Dialogue w USA, członkiem rady Fundacji Marshallaw USA, organizacji Economic Club of New York oraz Japan Society. Należy też do US Council on Competitiveness, Shanghai Municipal Goverment Council, Yale CELI Board of Advisors, a także Business Roundtable.

Opinie o „As One”

„Książka opiera się na rozległym, wyjątkowo interesującym badaniu i w barwny, niebywale atrakcyjny sposób przedstawia płynące z niego wnioski. Lektura obowiązkowa dla liderów pragnących wykorzystać potencjał organizacji drzemiący w mądrej współpracy” – Roger Connors i Tom Smith, autorzy książek “Change the Culture, Change the Game” i “The Oz Principle” znajdującej się na liście bestsellerów „New York Timesa”.

„As One burzy popularny mit na temat przywództwa, mówiący, że istnieje tylko jeden dobry model zarządzania. To genialne!” – Brad Smart, prezes Smart & Associates, autor książki „Topgrading”.

„Po pierwsze i przede wszystkim – firmy to ludzie. As One stanowi wypróbowaną wskazówkę, jak urzeczywistniać pomysły” – Jonathan Byrnes, starszy wykładowca MIT, autor książki “Islands of Profit in a Sea of Red Ink”.

„Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. To działa!” – Thomas C. Schelling, Uniwersytet Maryland, katedra polityki społecznej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

„Wnikliwe spojrzenie na to, jak współpracujemy i co ważniejsze, jak tę współpracę usprawniać. Cenne lekcje dla każdego lidera, zarówno w małej firmie, jak i w wielkiej korporacji.” – Andrew N. Liveris, prezes i dyrektor generalny Dow Chemical Company.

“As One” można kupić w tym miejscu: www.studioemka.com.pl.