Constitution And Change Thematic Essay Essay Pdf For Syndicate Bank Po Healthcare Administrative Fellowship Personal Statement Dissertation Ozone

Nieuczciwe praktyki ubezpieczyciela

przez Katarzyna Wagner

Towarzystwo ubezpieczeniowe HDI-Gerling Życie niezgodnie z prawem pobierało od swoich klientów wyższe niż ustalone w umowie opłaty – uznała prezes UOKiK. Na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w wysokości ponad 1,5 mln zł.


Jednym z produktów oferowanych przez HDI-Gerling Życie jest ubezpieczenie na życie z funduszem „Multiaspekt”, które łączy ze sobą funkcję ochronną ubezpieczenia oraz gromadzenia kapitału. Wątpliwości urzędu wzbudziło pobieranie od ubezpieczonych opłat wyższych, niż wynikało z umowy.

Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że ubezpieczyciel określił w umowie maksymalną wysokość opłat pobieranych przez pierwsze trzy lata obowiązywania polisy – nie wyżej niż 2,5% sumy zadeklarowanych składek. W praktyce spółka oprócz ustalonej kwoty, dodatkowo obciążała konsumentów, w każdym roku obowiązywania kontraktu opłatą w wysokości 4% wartości należnych składek. Zdaniem UOKiK naliczając wyższe niż ustalone w umowie opłaty ubezpieczyciel naruszył zasadę dotrzymywania umów. Konsekwencją działania towarzystwa było m.in. zmniejszenie składki lokowanej w fundusze kapitałowe, co miało bezpośredni wpływ na zysk w kolejnych latach obowiązywania polisy. Praktyka ubezpieczyciela trwała od listopada 2004 roku.

Prezes UOKiK uznała działanie Towarzystwa Ubezpieczeń HDI-Gerling Życie za niezgodne z prawem i nakazała zaniechanie stosowania niedozwolonej praktyki. Na spółkę została nałożona kara pieniężną w wysokości 1 596 348 zł oraz obowiązek publikacji sentencji decyzji na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz w jednym z ogólnopolskich dzienników. Decyzja nie jest ostateczna, przedsiębiorca skorzystał z możliwości odwołania się do sądu.

Praktyczne informacje dotyczące umów z ubezpieczycielami można znaleźć w serwisie UOKiK w sekcji pytania i odpowiedzi. Indywidualne skargi na ubezpieczycieli można zgłaszać do Rzecznika Ubezpieczonych. Bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw można także uzyskać u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów w urzędach miejskich lub starostwach powiatowych albo pod numerem telefonu 800 007 707 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Ponadto konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej porady w oddziałach terenowych Federacji Konsumentów.

Mogą Cię również zainteresować