źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

Sieć badawcza Captivate Network postanowiła przeprowadzić wśród amerykanów badania (Captivate Office Pulse) chcąc sprawdzić, jaki statystycznie jest najszczęśliwszy i jaki najmniej szczęśliwy pracownik. Okazało się, że mężczyźni w przeprowadzonym badaniu wypadli zdecydowanie lepiej od kobiet.

Najszczęśliwszym pracownikiem jest mężczyzna w wieku 39 lat, żonaty i posiadający jedno małe dziecko, którego żona pracuje w niepełnym wymiarze godzin, a on sam pracuje w ramach wyższego szczebla zarządzania. Dochód w takim przypadku jest nie najgorszy, a częściowo spędzająca czas w domu żona zajmuje się nim w wystarczającym stopniu.

Natomiast, jak wynika z przeprowadzonych badań, najmniej szczęśliwym pracownikiem jest kobieta w wieku 42 lat, która nie wyszła za mąż i nie posiada dzieci. Pracuje w pełnym wymiarze godzin na stanowisku specjalisty, ale bez kompetencji kierowniczych. Z całego badania wynika, że kobiety mają globalnie gorzej. Nie tylko rzadziej robią sobie w pracy przerwy na odpoczynek czy załatwianie prywatnych spraw, ale również praca w silniejszym stopniu wpływa negatywnie na ich zdrowie niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn.