W skład zespołu wchodzi trzech uczniów oraz opiekun. Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości kładą nacisk na doświadczenie, umiejętność dostosowania się do realiów biznesowych oraz pracę w grupie. Podczas każdego etapu drużyna rozwiązuje przypadek biznesowy. Obecnie trwa pierwszy, internetowy etap konkursu, w którym uczestnicy przeprowadzają segmentację rynku, opracowują kampanię i hasło reklamowe przedsiębiorstwa. Bardzo przydatna jest udostępniona przez organizatorów Baza Wiedzy, zawierająca informacje o zarządzaniu, marketingu czy ekonomii.

– Konkurs to doskonałe przygotowanie do samodzielnego startu. Uczestnicy mogą sprawdzić się w roli przedsiębiorcy, który w codziennej pracy zmaga się z różnorodnymi zadaniami – mówi Karol Gloc, menedżer projektu. Konkurs cieszy się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość nadesłanych prac. Nauczyciele chwalą praktyczną formułę rywalizacji, którą z pewnością można przenieść na szkolny grunt. Już przed rozpoczęciem konkursu w wielu placówkach organizowane były prelekcje, które miały przybliżyć pojęcie przedsiębiorczości.

Patronat nad Najlepszymi Zajęciami z Przedsiębiorczości objęło m.in. Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski oraz Urząd Wojewódzki w Łodzi, uczelnie wyższe i liczne przedsiębiorstwa prywatne. Pierwszy etap konkursu kończy się 8 kwietnia br. To wtedy z każdego regionu wybranych zostanie 10 drużyn, które przejdą dalej. Następnie odbędzie się 13 finałów regionalnych. Zwycięzców poznamy podczas finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 27 kwietnia w Łodzi.