– W Polsce Międzynarodowy Tydzień Networkingu jest okazją do podzielenia się dotychczasowym doświadczeniem i sukcesami polskiego oddziału BNI, będącego częścią największej światowej organizacji rekomendacji biznesowych. Obecnie BNI w Polsce to 350 członków zrzeszonych w 14 grupach w 9 miastach Polski – mówi Grzegorz Turniak, założyciel BNI Polska.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Tygodniu Networkingu, który w Polsce i na całym świecie organizowany jest po raz szósty przez międzynarodową organizację networkingową BNI Business Networking International. Międzynarodowy Tydzień Networkingu jest otwarty na gości spośród szerokiego środowiska biznesu, członków innych organizacji networkingowych, studentów, przedstawicieli prasy i zainteresowanych grup ze wszystkich szczebli biznesu i polityki. Celem MTN jest pokazanie społeczeństwu networkingu jako narzędzia niezbędnego do osiągnięcia sukcesu w obecnych realiach biznesowych.

Spotkania odbędą się w lutym 2013 w największych polskich miastach. Harmonogram i program spotkań znajduje się na stronie internetowej www.tydziennetworkingu.pl. Organizator: BNI Polska www.bnipolska.pl.

BNI International jest największą światową organizacją biznesową działającą na zasadzie wzajemnego rekomendowania i referencji. Została założona w 1985 r. przez dr Ivana Misnera, jednego z najlepszych światowych ekspertów w dziedzinie bezpośrednich rekomendacji. Dane na koniec 2011 roku: liczba grup na świecie – 6199, liczba członków na świecie – 200 000, ponad 6,9 mln przekazanych rekomendacji wartych ponad 3,1 miliarda euro. Misją BNI jest pomagać ludziom rozwinąć ich firmy przez ustrukturyzowany, pozytywny i budujący program marketingowy oparty na rekomendacjach i referencjach.

Networking to proces wzajemnego poparcia i wymiany informacji oraz zasobów, prowadzony dzięki sieci wzajemnych kontaktów. Networking polega głównie na polecaniu swoich usług, dzieleniu się radą i pomocą przy obustronnym zaufaniu.