Interim manager to wysokiej klasy specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania i gotowy zawierać kontrakty terminowe na czas realizacji konkretnych zadań. W oparciu o swoją wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania, a także pomaga w jego realizacji. Interim manager wraz z gronem innych specjalistów, może także przejąć na jakiś czas zarządzanie całą firmą w celu realizacji przygotowanego wcześniej planu. Natomiast zawsze celem jego pracy jest podniesienie wartości firmy, dla której właśnie pracuje.

Same korzyści

– Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści firmie, która wynajmuje interim managera – mówi Adam Kowalski z MGM Systems SA, wrocławskiej firmy konsultingowej. – Przede wszystkim jest to bardzo skuteczny sposób na rozwiązanie konkretnego problemu w przedsiębiorstwie, dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu takiej osoby. Jest to również ogromna oszczędność czasu i pieniędzy, które musiałyby być przeznaczone na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika.

Do kolejnych niewątpliwych plusów interim managmentu należy także wzmocnienie lub uzupełnienie zarządzania w całej firmie lub w poszczególnych jej działach, usprawnienie poszczególnych procesów biznesowych, możliwość współpracy z najlepszymi menedżerami oraz brak kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracownika na etat. Zwykle wynagrodzenie wynajętego menedżera powiązane jest ze skuteczną realizacją powierzonego projektu.

Zastąpi niezastąpionych

– Z pewnością do sytuacji, w jakich warto podjąć współpracę z interim managerem, należy restrukturyzacja przedsiębiorstwa, przygotowanie do zmiany struktury jego własności, potrzeba zbudowania profesjonalnego zespołu do pracy nad projektem, czy też ekspansja na nowe rynki – twierdzi Adam Kowalski. – Jest to także idealne rozwiązanie w przypadku konieczności zastąpienia nieobecnego menedżera lub wsparcie innego fachową wiedzą i doświadczeniem.

Często też przedsiębiorstwa korzystają z pomocy interim managerów w celu stworzenia nowej perspektywy rozwoju firmy, poprzez określenie jej obecnego miejsca i dróg rozwoju oraz zaproponowanie konkretnych zadań do realizacji. Dzieje się tak również przy budowaniu i wdrażaniu nowych struktur niezbędnych do realizacji zadań dotychczas nie realizowanych przez firmę. W Polsce zawód interim managera jest promowany przez Stowarzyszenie Interim Management w Warszawie.

Czy wiesz, że…

Interim management to rozwiązanie od lat stosowane na świecie. W Wielkiej Brytanii niemal co czwarty menedżer pracuje w systemie przejściowym, zaś na innych rynkach wysokorozwiniętych średnio co piąty. Według badań przeprowadzonych przez Purcom, liczba zatrudnianych w Europie interim managerów podwoiła się w ciągu ostatnich czterech lat. W Wielkiej Brytanii 80% przodujących firm zatrudnia tego typu fachowców, a w samej Dolinie Krzemowej liczba menedżerów zatrudnionych na stałe wynosi obecnie tylko ok. 40%.