źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

Firma BIG InfoMonitor od czterech lat monitoruje zadłużenie Polaków. W jej bazach znajdują się informacje pochodzące głównie z banków i firm oferujących usługi masowe. BIG InfoMonitor gromadzi dane o długach przekraczających 200 zł i niespłacanych przez okres dłuższy niż 60 dni.

Z najnowszego raportu InfoDług wynika, że liczba zadłużonych Polaków spada. Na koniec sierpnia 2011 roku 2,08 mln osób miało problemy z terminową spłatą zobowiązań. W porównaniu z majem 2011 roku grupa ta zmniejszyła się o 21,6 tys. Jednak w dalszym ciągu wzrasta wartość zadłużenia Polaków. Na dzień dzisiejszy wynosi ona ponad 32,5 mld zł – to o 48% więcej niż przed rokiem, choć dynamika tego wzrostu wyraźnie wyhamowuje. Średnie zaległe zadłużenie na Polaka wynosi dzisiaj 15,6 tys. zł.

Największe zadłużenie mają mieszkańcy woj. śląskiego, którzy nie spłacają zobowiązań na łączną kwotę prawie 6,1 mld zł. Za nimi znajdują się mieszkańcy woj. mazowieckiego – tutaj dług sięga 4,4 mld zł. Pierwszą trójkę zamyka woj. wielkopolskie z długiem rzędu 3,08 mld zł. Najmniejszym długiem mogą pochwalić się mieszkańcy woj. świętokrzyskiego – ich zobowiązania opiewają na kwotę 523 mln zł. Najwięcej zadłużonych osób ma woj. śląskie – 314 tys. W mazowieckim jest ich 250 tys. a w woj. wielkopolskim i dolnośląskim po ok. 190 tys. Dłużnikiem rekordzistą jest mieszkaniec woj. mazowieckiego. Jego dług przekracza 94 mln zł.