W wyścigu o dotacje unijne Małopolska postawiła na rozwój nowych technologii. Kraków jasno sprecyzował kierunek swojego rozwoju i specjalizacji. Bazując na potencjale uniwersytetów, ośrodków badawczych, władz regionalnych i przedsiębiorców, uzasadnioną decyzją dla Małopolski było postawienie na rozwój technologii. Zwłaszcza, że intensywny rozwój tej dziedziny trwa w Małopolsce od wielu lat. Przykładem jest Krakowski Park Technologiczny funkcjonujący od 1997 roku, zarządzający specjalną strefą ekonomiczną i udzielający wsparcia innowacyjnym przedsiębiorstwom na wszystkich etapach rozwoju.

Przy wsparciu krakowskich uczelni

Najważniejszą obecnie inwestycją KPT jest Małopolski Park Technologii Informacyjnych, ośrodek powstający przy merytorycznym wsparciu naukowców i ekspertów najważniejszych krakowskich uczelni, takich jak: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński oraz Politechnika Krakowska. Zadaniem MPTI będzie stworzenie wspólnej przestrzeni zarówno dla dużych firm, jak i start-upów z sektora ICT. Wszystkie firmy działające w MPTI uzyskają możliwość korzystania z ogólnodostępnego know-how oraz laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejsze technologie. Ostatnim, ale równie ważnym elementem, dopełniającym działalność MPTI, będzie administracja samorządowa i rządowa, odpowiedzialna za finansową stronę przedsięwzięcia oraz wyznaczanie strategii rozwoju Małopolski.

Inteligentne miasto

Wiesława Kornaś-Kita, prezes zarządu KPT podkreśla, że Małopolski Park Technologii Informacyjnych stanie się miejscem, w którym rozwijane będą pomysły i projekty związane z ideą inteligentnego miasta: – Podstawową zasadą współczesnych miast jest optymalne dostosowywanie ich funkcjonowania do zbiorowych i indywidualnych potrzeb mieszkańców. Nowoczesne miasto, po prostu, musi być inteligentne. Rozwój innowacyjności tylko wtedy ma jakikolwiek sens, kiedy efekty wieloletnich badań i prac specjalistów są wykorzystywane w różnych dziedzinach działalności ludzkiej – wyjaśnia.

Transport, energia, służba zdrowia, edukacja czy ochrona środowiska – to priorytety związane z ideą „smart city” realizowaną przez MPTI. To właśnie tutaj, w miejscu współpracy środowisk akademickich, biznesowych i administracyjnych powstaną projekty i rozwiązania, dzięki którym Kraków i inne miasta regionu będą mogły zyskać miano inteligentnych. Takich, w których potencjał nowoczesnych technologii będzie w pełni wykorzystywany dla potrzeb mieszkańców.

Ekosystem innowacji

Metaforę ekosystemu stosuje się w ostatnim czasie do opisania sposobu działania firm z sektorów IT oraz ICT. Elementami ekosystemu oprócz nowoczesnych firmą są także: wiedza naukowców, administracja państwowa oraz lokalna społeczność wraz ze swoim potencjałem i potrzebami. Wdrażanie nowych rozwiązań powinno zawsze przebiegać z uwzględnieniem wszystkich elementów i odbywać się we właściwym czasie oraz kontekście rynkowym. – Dzięki działalności instytucji, takich jak MPTI, jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że małopolskie miasta zajmą w tym ekosystemie swoje właściwe miejsca, a powstające tu innowacyjne rozwiązania będą odpowiedzią na realne problemy i oczekiwania społeczeństwa – podsumowuje Wiesława Kornaś-Kita.