Fuor Del Mar Analysis Essay Cv For Graduate Students Sample Cover Letter For Resume Banking Esl University Content Italicize Novels In Essays Are Poems Globalization And Economy Essays On Poverty

Korzyści z wysokiej inteligencji emocjonalnej

Menedżerowie z wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej są bardziej oddani swojej pracy. Mają z niej wyższą satysfakcję, w porównaniu do ludzi, których inteligencja emocjonalna wymaga poprawy.


Badania nad wpływem inteligencji emocjonalnej na postrzeganie swojej pracy przeprowadzono na Uniwersytecie w Hajfie. Koordynator badań, dr Galit Meisler uważa, że już niedługo nadejdzie taki czas, w którym organizacje zaczną dbać zarówno o to, by zatrudniać pracowników i dobierać współpracowników o wyższym poziomie inteligencji emocjonalnej, jak i rozwijać ten aspekt osobowości w oparciu o szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego.

W ramach badań, przeanalizowano ponad 800 menedżerów z różnych sektorów zawodowych – służb publicznych oraz firm prywatnych, badając związek między inteligencją emocjonalną a nastawieniem wobec pracy, zachowaniem, poczuciem sprawiedliwości, ryzykiem wypalenia zawodowego i kilkoma innymi zmiennymi. Poza faktem, iż osoby o wyższej inteligencji emocjonalnej okazały się bardziej oddane swojej pracy okazało się również, że te osoby miały wyższe poczucie sprawiedliwości, wykazywały mniejsze tendencje do zmieniania pracy oraz rzadziej bywały niedbałe w trakcie wykonywania obowiązków.

Menedżerowie o wyższej inteligencji emocjonalnej lepiej też rozumieli powody, dla których zarząd firmy podejmował niekiedy niezbyt korzystne dla nich decyzje oraz byli bardziej skłonni, aby konflikty zawodowe rozwiązywać przez negocjacje i kompromis, nie zaś metodami, które mogły zostać odebrane jako agresywne. Inteligencja emocjonalna jest też silnie skorelowana z sukcesem – osoby o wysokim poziomie takich kompetencji częściej odnoszą sukces niż osoby, które z emocjami sobie nie radzą i nie potrafią ich rozpoznawać. Na szczęście, inteligencję emocjonalną można rozwijać. Zgodnie z tym, co od siedmiu lat obserwuje nasza redakcja w segmencie MLM szkolenia z tego zakresu są bardzo popularne i na dobrym poziomie. Jednak warto się zastanowić, czy wciąż nie jest to zbyt mało.

Mogą Cię również zainteresować