Aboriginal Justice System Essay Free Greek Mythology Essay Example Find Samples Of Mla Style Papers The Pros And Cons Of Zoos Essay Help

Konkurs dla studentów na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat DS/MLM

przez Jolanta Flaga

Chcąc zainteresować młode środowisko akademickie tematyką sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej organizuje – od 2005 roku – coroczny konkurs dla studentów ostatnich lat na najlepszą pracę dyplomową z zakresu sprzedaży bezpośredniej.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Prace konkursowe mogą dotyczyć zarówno sektora sprzedaży bezpośredniej, jak również grup lub poszczególnych firm, sprzedawców, perspektyw i rozwoju, skutków społeczno-ekonomicznych, jej znaczenia na rynku pracy, budowania relacji biznesowych, innych tematów bezpośrednio lub pośrednio związanych z branżą. Jury konkursu może przyznać dwie nagrody pieniężne w wysokości 7000 i 4000 PLN. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymują także upominki rzeczowe od firm zrzeszonych w stowarzyszeniu.

ReklamaReklama

Prace spełniające warunki regulaminu należy przesyłać do Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej do dnia 30 czerwca każdego roku. Wyniki konkursu ogłaszane są do dnia 30 września tego samego roku, a nagrody wręczone podczas Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej, organizowanego corocznie w październiku.

ReklamaReklama

Sektor DS/MLM w Polsce daje zajęcie ponad 890 tys. ludzi. Większość osób traktuje to zajęcie jako dorywcze, ale dla około 40% stanowi ono główne, a często jedyne źródło dochodów. Wielu spośród sprzedawców to polscy mikroprzedsiębiorcy współpracujący z firmami sprzedaży bezpośredniej. W 2012 roku przedsiębiorstwa zrzeszone w PSSB odnotowały obroty o wartości 2 mld. 690 mln. PLN. Sprzedaż bezpośrednia jest więc znaczącym sektorem polskiej gospodarki.

Zapraszamy do podjęcia tematu sprzedaży bezpośredniej w pracach dyplomowych oraz do wzięcia udziału w konkursie. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.pssb.pl.

Mogą Cię również zainteresować