źródło: www.flickr.com źródło: www.flickr.com

Jednak wskazania ulegają dużej zmianie, jeżeli respondenci zostaną zapytani czy są za eksploatacją złóż gazu w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Wówczas za wydobyciem opowiada się już tylko 56% ankietowanych, aż 21% deklaruje swój sprzeciw, a 23% nie ma zdania. Zwolennicy wydobywania, czyli liczniejsza grupa, jest jednocześnie przekonana, że dałoby to korzyści gospodarcze. Aż 94% ankietowanych w tej grupie sądzi, że eksploatacja łupków przyczyniłaby się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a 84% uważa, że wydobycie byłoby opłacalne.

Natomiast przeciwnicy eksploatacji złóż gazu łupkowego – 4% respondentów, w większości twierdzą, iż technologia wydobycia gazu łupkowego stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego – podpisuje się pod tym 72% z nich – oraz zdrowia ludzi, 75% wskazań. Z kolei 48% z grupy przeciwników wydobywania gazu z łupków przyznaje, że jego pozyskiwanie przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.