źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Firma Damar z Poznania zajmuje się m.in. sprzedażą przedmiotów do masażu podczas prezentacji organizowanych na terenie całej Polski. Wątpliwości prezes UOKiK wzbudziły wzory umów podpisywanych przez przedsiębiorcę z klientami. Ich warunki stanowiły, że w razie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, konsument musi złożyć stosowne oświadczenie i jednocześnie zwrócić towar w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

ReklamaReklama

Tymczasem, zgodnie z przepisami, zakupiony towar możemy rozpakować i sprawdzić jego działanie, przez 10 dni mamy czas do namysłu i odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a od momentu odstąpienia w ciągu 14 dni musimy zwrócić towar sprzedawcy.

Prezes urzędu uznała, że Damar naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nakazała mu zaniechanie stosowania zakwestionowanej praktyki. Pomoc dla konsumentów: rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Bezpłatna infolinia: 800 007 707.