źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

Polski PKB będzie wyższy niż średnia w regionie, a spowodowane to będzie przez rosnące wydatki gospodarstw domowych. Wzrost zostanie też wsparty rosnącym poziomem inwestycji. Tak wynika z raportu Instytutu Ekonomicznego Biura Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej NBP.

Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że w związku z podwyżką VAT i wzrostem presji płacowej wzrośnie inflacja. Po dwóch latach spadku poziomu inwestycji NBP ma nadzieję na zmianę tego trendu. Bank przewiduje w 2011 r. względnie wysoką dynamikę inwestycji publicznych wspieraną napływem funduszy strukturalnych UE, m.in. w związku z realizacją projektów związanych z mistrzostwami Euro2012. Ponadto dołączy do tego wzrost inwestycji sektora prywatnego. Według banku centralnego do wzrostu konsumpcji przyczyniać się będzie przede wszystkim poprawa sytuacji na rynku pracy i przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń oraz przewidywany wzrost akcji kredytowej.

Bank przewiduje, że w 2011 r. obniży się dynamika handlu światowego, na co wpłynie nieco niższy niż w 2010 r. wzrost aktywności ekonomicznej w gospodarce globalnej. Wpłynie to na osłabienie dynamiki niemieckiego eksportu. „Z kolei niższy eksport Niemiec wpłynie na osłabienie dynamiki importu, w tym także z krajów Europy Środkowej i Wschodniej” – poinformowano w dokumencie.