źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Czy chcemy współdziałać biznesowo?

W 2012 roku na pytanie „Czy zna Pan(i) jakąś osobę spoza swojej rodziny, z którą gotów (gotowa) był(a)by Pan(i) wspólnie prowadzić działalność gospodarczą (być wspólnikiem)? respondenci w większości dawali odpowiedż przeczącą (55%). Dla 5% udzielenie takiej odpowiedzi nie było możliwe, natomiast 40% odpowiedziało twierdząco. Co ciekawe sytuacja ta nie zmieniła się na przestrzeni ostatnich 10 lat, z wyjątkiem roku 2004, kiedy zarówno chęć podjęcia i nie podjęcia współpracy w sferze biznesowej deklarowało po 47% badanych (możliwe, że miało to związek z euforią po wejściu Polski do Unii Europejskiej). Analizując dane demograficzne należy stwierdzić, że gotowość do współpracy w sferze gospodarki spada wraz z wiekiem. Większymi optymistami w tym zakresie są ludzie młodzi, przy czym częściej są to mężczyźni, którzy mieszkają w większych miejscowościach.

Czy zakładamy nowe firmy?

Z danymi CBOS korespondują dane ZUS, z których wynika, że w ub. roku w Polsce powstało tylko ok. 37 tys. nowych przedsiębiorstw. W poprzednich latach rejestrowano rocznie 80-100 tys. firm. Możemy zatem mówić o prawie 3-krotnym spadku liczby zakładanych przedsiębiorstw. Tylko połowa założonych w 2011 r. biznesów to firmy jednoosobowe, podczas gdy właśnie takie dominowały w ostatnich latach. Ok. 16 tys. nowo powstałych zatrudnia nawet do pięciu osób.

Jakie napotykamy bariery w prowadzeniu firmy?

Szukając odpowiedzi na pytania dlaczego tak mało osób deklaruje chęć współdziałania w sferze biznesu z innymi oraz dlaczego spadła liczba zakładanych firm należy wziąć pod uwagę bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Według danych zawartych w „Raporcie MŚP pod lupą” przygotowanym na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego przez TNS Pentor, prawie 70% małych i średnich firm uważa, że warunki do prowadzenia biznesu w Polsce są „trudne” bądź „bardzo trudne”. Ani jeden z przedsiębiorców ankietowanych w badaniu „MŚP pod lupą” nie określił ich jako „bardzo łatwe”. Zdaniem właścicieli małych i średnich firm w Polsce największe bariery utrudniające im prowadzenie działalności gospodarczej to: skomplikowane procedury administracyjne (według 35% firm), niejasne i niespójne przepisy prawa (33% odpowiedzi), a także wysokie podatki oraz mało przejrzysty system fiskalny państwa (29%).

Radosława Woźniaka, wiceprezesa zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego, nie dziwią takie wyniki. – Rozwijanie przedsiębiorczości jest bardzo delikatną materią, na którą wpływ ma wiele czynników. Jeśli nie zapewnimy młodym przedsiębiorcom odpowiednich warunków proceduralnych, prawnych i fiskalnych, a także możliwości finansowania inwestycji, nie możemy liczyć na to, że sektor MŚP, a wraz z nim polski PKB będą wzrastały. Ratunkiem dla firm z tego obszaru może być współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takim jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) – skomentował.