źródło: www.flickr.com źródło: www.flickr.com

Jak dowiadujemy się z przeprowadzonych badań ponad połowa przedsiębiorców w USA i więcej niż jedna trzecia w Europie sądzi, że ich firmy były już celem ogólnokrajowego ataku. Zdecydowana większość przedsiębiorców spodziewa się, że cyber ataki w znacznym stopniu zakłócą funkcjonowanie ich krajów w najbliższych dwóch latach. Ponadto większość respondentów uważa, że cyber ataki są trudne do wykrycia i trudno szybko usunąć ich skutki oraz brakuje odpowiednich rozwiązań lub programów korygujących.

Jednakże, pomimo tej rosnącej świadomości ryzyka i skutków cyber przestępstw, mniej niż połowa respondentów odnotowało wzrost inwestycji w rozwiązania ograniczające zagrożenia bezpieczeństwa, a połowa przedsiębiorstw stwierdziła, że ich aktualny budżet na te cele jest niewystarczający.

Ponad 80% badanych firm uznało, że są częścią infrastruktury krajowej o znaczeniu krytycznym. Definicja ta obejmuje sektory ważne dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, takie jak branża petrochemiczna i gazowa, telekomunikacja, usługi finansowe i branża użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa te podały, że oczekują lepszej współpracy branży przemysłowej i władz państwowych w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa informacji. Badanie HP pozwoliło opracować profil przedsiębiorstwa przygotowanego na cyber ataki oraz określić jego ogólną charakterystykę. Więcej informacji o tym raporcie można pobrać w tym miejscu.