Cheap Definition Essay Editing Sites For Mba How Many Pages Is A 5000 Word Paper Double Spaced Essay C Coles Murrmurs Essay George Lipsitz The Possessive Investment In Whiteness Essay Essay On Nature Photography Alice Walker Everyday Use Essay Paper

Coś dla młodych przedsiębiorców!

przez Maciej Badowski

Od 28 marca do 1 kwietnia 2011 roku w Krakowie odbędzie się VIII edycja Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS. To udział osiemnastu ośrodków akademickich, pięć dni atrakcji i kilkadziesiąt bezpłatnych szkoleń.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Celem Festiwalu jest Rozwój Osobisty uczestników poprzez umożliwienie im dostępu do kilkudziesięciu, całkowicie darmowych szkoleń. Zapoznają się oni ze specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych, nauczą się jak założyć własną firmę, wezmą udział w warsztatach certyfikowanych oraz szkoleniach, zaznajomią się z metodami zarządzania projektami, rozwiną swoje umiejętności interpersonalne, a postawieni w sytuacjach problemowych nauczą się twórczego ich rozwiązywania i myślenia pozbawionego stereotypów.

Na przybyłych czekać będą niesamowite atrakcje w postaci nietuzinkowych gości specjalnych, występów artystycznych i innych niespodzianek. Będzie to godne otwarcie tygodniowego święta przedsiębiorczości. Informacje o poszczególnych szkoleniach oraz zapisy na nie pojawią się na stronie www.festiwalboss.pl.

Patronat Honorowy nad krakowską edycją Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS objęli rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego, Izba Coachingowa, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Małopolski Urząd Wojewódzki. Partnerem instytucjonalnym jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na facebookowym fan page’u krakowskiej edycji Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS można śledzić postępy w przygotowaniach do tego przedsięwzięcia, zapoznawać się z kolejnymi eventami w ramach kampanii promocyjnej i co najważniejsze, brać w nich udział.

Mogą Cię również zainteresować