źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

Jak wskazali autorzy badania, większe lub mniejsze oszczędności deklaruje 44% badanych, a takich, któr mówią, że nie mają w ogóle oszczędności jest 48%. Z badania wynika, że oszczędności nie ma 67% ankietowanych rodzin z wykształceniem podstawowym. W przypadku tych z wykształceniem wyższym odsetek ten wyniósł już 26%. Oszczędności „takie sobie”, czyli więcej niż skromne, ale mniej niż duże ma natomiast tylko 5% badanych z wykształceniem podstawowym oraz 23% z wykształceniem wyższym.

Wśród osób, które zadeklarowały, że posiadają oszczędności, większość trzyma je w bankach. Zaledwie 14% odpowiedziało, że nie ma tam swoich pieniędzy. Dodatkowo z badania dowiadujemy się, że 40% ankietowanych, którzy posiadają oszczędności, w najbliższych latach ich wartość ani nie wzrośnie, ani nie zmaleje. Niewielkiego wzrostu wartości oszczędności spodziewa się 14% badanych, a z kolei 17% obawia się ich spadku.

TNS OBOP zapytał również o to, gdzie lokować pieniądze, aby zachowały one swoją wartość. Większość ankietowanych – 22% respondentów stwierdziło, że najpewniejszym miejscem jest lokata bankowa. Za zakupem złota i drogocennych przedmiotów opowiedziało się 11% badanych, a za kupnem obligacji już tylko 6%. Na lokaty w walutach obcych zdecydowało się 5%, a na inwestycje na giełdzie tylko 3%.