źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Jeśli nie kredyt bankowy…

Ankieta, której wyniki zostały opublikowane 15 lutego br. przez NBP została przeprowadzona na przełomie grudnia i stycznia wśród przedstawicieli 29 banków, których udział w portfelu kredytowym sektora bankowego wynosił 82%. Wynika z niej, że w ostatnim kwartale 2011 roku banki zaostrzyły politykę kredytową wobec firm z sektora MŚP. Po raz pierwszy od 2 lat banki podwyższyły marże na kredytach kierowanych do przedsiębiorstw. Zaostrzenie warunków dotyczyło także maksymalnej kwoty kredytu i czasu kredytowania, a także kredytów obarczonych większym ryzykiem.

Swoją politykę banki tłumaczyły podwyższonym ryzykiem związanym z przewidywaną sytuacją gospodarczą, wzrostem ryzyka związanego z sytuacją największych kredytobiorców oraz pogorszeniem się jakości portfela dla przedsiębiorstw. Przedstawiciele banków pytani o prognozy na I kwartał 2012 roku spodziewają się jeszcze większego zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw. Największy odsetek banków przewiduje zaostrzenie w segmencie MŚP, zarówno w przypadku kredytów krótko jak i długoterminowych.

To może leasing?

W świetle danych opublikowanych przez NBP warto zaznaczyć, że najczęściej wybieranym po kredycie bankowym źródłem zewnętrznego finansowania jest leasing. W pierwszym miesiącu tego roku rynek leasingu rozwijał się bardzo dynamicznie. Wartość oddanych przez branżę środków trwałych wzrosła o ponad 16%, a w przypadku największego gracza na rynku EFL, przekroczył 24%. Analitycy Związku Polskiego Leasingu przewidują, że w całym 2012 roku rynek będzie rozwijał się stabilnie i nie zapowiadają, aby firmy leasingowe ograniczały przedsiębiorcom dostępu do finansowania.

Andrzej Krzemiński prezes EFL stwierdził, że: „Rok 2012 będzie dla branży leasingowej kolejnym rokiem stabilnego wzrostu. Zakładamy, że rynek wzrośnie o około 13,4%. Stabilny wzrost będzie udziałem, podobnie jak w roku ubiegłym, dwóch segmentów – pojazdów ciężarowych oraz maszyn. W związku z planowanym wzrostem nie widzimy potrzeby reglamentacji naszych produktów, a przez to źródeł zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorców”.

Na dobry początek

W ostatnim czasie na polskim rynku leasingowym pojawiło się kilka bardzo atrakcyjnych finansowo ofert takich jak Leasing Europejski czy START Leasing. Ich celem jest pomocw rozwoju i modernizacji polskich przedsiębiorstw. W drugiej połowie 2011 roku pojawił się produkt dedykowany nowopowstałym firmom – START Leasing. Dzięki umowie poręczeniowej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność lub wykazują stratę, ale działają na rynku nie dłużej niż 6 miesięcy mają możliwość pozyskania finansowania.