Curriculum Vitae Modello Europeo Espanol Word 13 Colonies Research Project Rubric A Rose Emily Summary The Burning Season Book Summary Problem Solving Year 2 Tes

Atmosfera bezpieczeństwa kluczem do rozmowy i sukcesu

przez Alicja Hendler

Dobra komunikacja w firmie i bezpieczeństwo relacji to podstawa sukcesu każdej organizacji. Z drugiej strony brak tych cech może doprowadzić do biznesowej porażki. Mając to na uwadze, trudno zrozumieć, dlaczego…

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

…wciąż w wielu firmach brakuje kultury komunikacji, a nawet komunikacji w ogóle. Unikamy w szczególności tych rozmów, które są najtrudniejsze, ale też kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. To poważny błąd!

Brak komunikacji źródłem kłopotów

Taka postawa, choć wydaje się być bezpieczniejsza, prędzej czy później doprowadzi do kryzysu. Przykład? Katastrofa platformy BP w Zatoce Meksykańskiej. Wiele osób za to wydarzenie obwinia prezesa koncernu, Tony’ego Haywarda, który jeszcze zanim został prezesem, wiedział o nieprawidłowo działających urządzeniach, ale mimo tego wszędzie szukał oszczędności. To musiało doprowadzić do katastrofy. Mało tego, o problemach wiedzieli prawdopodobnie inni menadżerowie, którzy nie potrafili (lub po prostu bali się) skrytykować zachowanie swojego szefa. W BP zabrakło najprawdopodobniej kultury organizacyjnej, w której prowadzi się kluczowe rozmowy. Zabrakło też budowania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, która pozwoliłaby menadżerom na ujawnienie swojego zdania bez obawy o konsekwencje. Tylko w takiej atmosferze menadżerowie dzielą się swoimi pomysłami, obawami i emocjami. I tylko w takiej atmosferze możliwe jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym i dalszy rozwój firmy.

Poczucie bezpieczeństwa kluczem do sukcesu

Konieczność prowadzenia odpowiednich rozmów świetnie widać na przykładzie firmy Pride, która zajmuje się odwiertami w Zatoce Meksykańskiej. Jej prezes, Chris Johnston, w 2007 roku zatrudnił firmę VitalSmarts do przeszkolenia swoich menadżerów i supervisorów. W sumie w ciągu roku przeszkolono blisko 500 pracowników, a owoce szkoleń firma zbiera do dziś. Już po roku od zakończenia pierwszych szkoleń rotacja wśród pracowników spadła o 40%, a liczba wypadków na platformie została zredukowana o 55%. Jak tego dokonano? Stworzono w firmie atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Pracownicy porozumiewali się takim samym językiem, nie bali się reagować, gdy zauważyli problem, tylko dyskutowali nad jego rozwiązaniem. Zamiast szukać winnych i stosować klasyczną spychologię, wspólnie szukali źródła problemu i jego rozwiązania. Wystarczyło usprawnić komunikację w firmie, by poprawić jej funkcjonowanie na rynku. To takie proste, a jednak wielu menadżerów o tym zapomina.

Stworzony przez VitalSmart trening „Kluczowe rozmowy” dostępny jest również w Polsce. Więcej informacji, jak szybko określać powstające problemy komunikacyjne oraz maksymalizować zaangażowanie i wkład w ich rozwiązywanie, można odnaleźć na stronie Grupy DOOR.

Mogą Cię również zainteresować