Ap Lang And Comp Synthesis Essay 2009 Toyota What Goes On The Title Page Of An Extended Essay In Text Citation Apa Style For Video Practice Writing Cover Letters Symen Analysis Essay

XII Spotkanie Klubu TOP Liderów MLM

przez Mieczysław Brzezicki

We wtorek 5 maja 2015 roku w pruszkowskim hotelu ComfortBiznes odbyło się XII Spotkanie Klubu TOP Liderów MLM. Zajęliśmy się sprawami składu członków i zarządu tego projektu oraz szeroko rozumianym promowaniem branży sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy.

XII Spotkanie Klubu TOP Liderów MLMXII Spotkanie Klubu TOP Liderów MLM

Punktualnie o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej hotelu ComfortBiznes stawili się przedstawiciele elitarnego Klubu TOP Liderów MLM w składzie: Paweł Borecki, Marek Wawrzeńczyk, Mirosław Horodecki, Bogumiła i Jan Srokowie, Jacek Bartkowiak, Piotr Zarzycki, Dorota Augustyniak-Madejska, Marek Przeniosło, Michał Barański i Mieczysław Brzezicki. 

Redaktor naczelny periodyku „Network Magazyn”, pomysłodawca i założyciel klubu – Maciej Maciejewski przywitał zebranych i przedstawił plan spotkania, który został przez uczestników przyjęty jednogłośnie. Pierwszym ważnym punktem obrad klubu były sprawy organizacyjne i członkowskie. W związku z absencją, dynamicznymi zmianami karier i firm, z którymi współpracują niektórzy topowi liderzy, a co najważniejsze zgodnie z przyjętym Regulaminem Klubu, swoje członkostwo w tej ekipie zawiesili: Piotr Łopacki, Wacław Pieciułko, Zofia Starzyńska, Piotr Pacyga, Mariusz Nowakowski, Michał Krzemień, Jolanta Przyborowska i Łukasz Kołodziej. W poczet klubowiczów przyjęto natomiast Pawła Lenara z FM GROUP oraz Michała Barańskiego z Duo Life, który dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych klubu został jego członkiem wspierającym.

Jednogłośną decyzją klubowiczów przedłużono na kolejny rok zarząd w składzie: Mieczysław Brzezicki – prezes, Natalia Ryńska – skarbnik, Bogumiła Sroka – przewodnicząca sądu koleżeńskiego. Nie dokonano również żadnych zmian jeśli chodzi o kierowników poszczególnych sekcji regionalnych klubu: Sekcją Zachodnio-Pomorską zajmuje się Szymon Turno, Sekcją Centralną – Jacek Bartkowiak, Sekcją Małopolską – Paweł Samarec i Grażyna a Sekcją Śląską – Mirosław Horodecki wraz z Marianem Polokiem.

Ważnym elementem działalności Klubu Top Liderów MLM jest budowanie świadomości i rzetelne propagowanie branży DS/MLM w społeczeństwie. W tym celu, z inicjatywy redaktora Maciejewskiego klubowicze udzielili wywiadów, które będą częścią filmu promującego sektor. Film staraniem redaktora jest właśnie w przygotowaniu i zgodnie z jego zapowiedzią pojawi się niebawem na portalu „Network Magazynu”. Bardzo miłym akcentem w wykonaniu Pawła Boreckiego było obdarowanie uczestników spotkania jego najnowszą książką – „Pułapki, nie tylko w biznesie”. Każdy z klubowiczów otrzymał książkę tego sympatycznego autora wraz z miłą dedykacją. Następnie Marek Wawrzeńczyk, jako prezes nowego projektu o nazwie Polska Akademia Zdrowia, który pod względem wielu aspektów jest kompatybilny z działalnością klubu i biznesem MLM poinformował wszystkich o jego celach, zadaniach i osiągnięciach.

Niektórzy twierdzą, że najważniejsze i najciekawsze rozmowy toczą się po części oficjalnej takich spotkań, najczęściej podczas kolacji… Tak też było w przypadku top liderów i to nawet do tego stopnia, że powstał pomysł, aby dyskusję nagrywać. Redaktor wymyślił cykl dyskusji kuluarowych klubu, których – znając Maciejewskiego – również niebawem będziemy mogli się spodziewać.

Klub TOP Liderów MLM (KTLMLM) to grono najprężniej działających w marketingu sieciowym fachowców, grupa rzetelnych i etycznych liderów współpracujących, jako niezależni przedsiębiorcy, ze znanymi i poważanymi firmami reprezentującymi branżę w Polsce. Podstawowymi celami, jakie klub wyznaczył sobie do konsekwentnego realizowania, są następujące zagadnienia: integracja środowiska MLM, promocja tego biznesu, zainteresowanie społeczeństwa unikalnymi możliwościami, jakie daje ten sektor i w efekcie zwiększenie liczby dystrybutorów w branży, etyka w MLM, prezentowanie i analizowanie obecnej sytuacji branży na rynku, opiniowanie nowych firm MLM, wymiana doświadczenia, rozwiązywanie problemów wewnątrz sektora, edukacja (m.in. organizacja profesjonalnych szkoleń branżowych) oraz działalność charytatywna.

Mogą Cię również zainteresować