źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Najbardziej zadłużone branże

Sektory, w których przybywa zaległości płatniczych w szybkim tempie to branża budowlana (gdzie wartość przeterminowanych należności wzrosła w styczniu 2012r. do 228,4 mln zł ze 148 mln zł w 2011r. a liczba niepłacących w terminie przedsiębiorstw urosła z 3 685 do 5 056), spożywcza (wzrost wartości 259,4 ml zł w porównaniu z 216,6 mln zł rok wcześniej, liczba niesolidnych dłużników wzrosła z 2 282 do 2 583 firm). Niezbyt atrakcyjnie wygląda także sytuacja w branży transportowej. Styczniowe zatory wzrosły tam do 83,5 mln zł z 34,1 mln zł w roku ubiegłym, a liczba zadłużonych przedsiębiorstw podskoczyła ponad dwukrotnie z 1 836 do 3 959. W kilkunastu monitorowanych branżach łączna wartość z tytułu przeterminowanego zadłużenia w styczniu br. sięgnęła 1,2 mld zł, co oznacza wzrost o niemal 22% w stosunku do roku poprzedniego.

Przedsiębiorcy nie wiedzą wiele o faktoringu

Przedsiębiorcy z sektora SME w badaniach* przyznają, że zarówno w przeszłości, jak i obecnie głównym źródłem finansowania firm są środki własne (92%). Bieżącą działalność z kredytów bankowych finansuje 46% badanych firm, a co trzecie przedsiębiorstwo ma obecnie podpisaną umowę leasingową. Jedna na dziesięć badanych firm korzysta obecnie z funduszy unijnych, natomiast wykorzystywanie faktoringu jako zewnętrznego źródła finansowania deklaruje obecnie 4% badanych. Co więcej prawie połowa badanych (43%) nie umie odpowiedzieć na pytanie, czy łatwo można skorzystać z faktoringu, co wskazuje, że nie mają praktycznej wiedzy na temat tego narzędzia finansowania.

– Analizując dane mówiące o zatorach płatniczych firm, a z drugiej strony obserwując świadomość polskich przedsiębiorców, należy położyć silny nacisk na ich edukację i promowanie narzędzi wspierających rozwój biznesu takich jak faktoring – mówi Stanisław Atanasow, prezes zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA, nowej spółki faktoringowej na polskim rynku.

Kiedy warto sięgnąć po faktoring?

Faktoring może z powodzeniem być wykorzystywany zarówno w okresie koniunktury jak i spowolnienia gospodarczego. W okresie koniunktury jest skutecznym narzędziem finansowania dynamicznego wzrostu sprzedaży przedsiębiorstw, pozwalającym na wydłużanie terminów płatności dla kontrahentów (tym samy czyniąc ofertę danego przedsiębiorstwa bardziej atrakcyjną na rynku), z drugiej strony pozwala m.in. na szybszy zakup materiałów do produkcji i szybszą realizację zamówień.

W okresie spowolnienia faktoring pomaga przedsiębiorstwu poradzić sobie z zatorami płatniczymi – faktor dyscyplinuje dłużników i skutecznie może dochodzić spłat. Faktoring też skutecznie pomniejsza ryzyko działalności handlowej, gdyż faktor weryfikuje odbiorców klienta (faktoranta) i stale monitoruje ich zachowania płatnicze lub przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty od odbiorców w faktoringu pełnym. Faktoring zapewnia też płynność finansową przedsiębiorstwa, nie pogarszając przy tym jego wiarygodności kredytowej.